Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

balladit #5979

Open
Finto-ehdotus opened this issue Apr 3, 2018 · 15 comments

Comments

Projects
None yet
8 participants
@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 3, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

balladit

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Muutetaan muotoon "balladit (runot)" ja poistetaan RT "kansanlaulut" (korvataan myöhemmin RT "balladit (kansanlaulut)", jos se vastaavasti tulee hyväksytyksi YSAan)

Perustelut ehdotukselle

Nykyinen YSA-asiasana viittaa useaan asiaan (kuten YSAan yhdistetty osin vastaava asiasanahirvitys [http://www.yso.fi/onto/musa/p393]); kansanballadien osalta ks. #5978

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Apr 3, 2018

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 3, 2018

SLM-sanastossa on jo balladit (kirjallisuus).

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): kannatetaan ryhmän 89 poisottamista ja nykyisen RT:n "kansanlaulut" korvaamista RT:llä "balladit (kansanlaulut)"

@krinay

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 23, 2018

Ymmärsinkö oikein, että YSAan tulisi ehdotuksen mukaan kaksi termiä: balladit (kirjallisuus) ja balladit (kansanlaulut)? Ovatko termit tosiaan merkitykseltään niin erilaisia, että kahdelle termille on tarvetta? Aika usein pitäisi sisällönkuvailussa varmaan käyttää molempia termejä.

Kielitoimiston sanakirja:
balladi "määrätyyppinen kertovasisältöinen laulu t. (kansan)runo. Ritariballadi. "
balladirunous "eeppisen t. lyyrisen kansanrunouden ja taiderunouden lajista, joka kuvaa us. traagisia ihmiskohtaloita. Suomen keskiaikainen balladirunous. Romantiikan ja uusromantiikan balladirunous."

Ks. myös Tieteen termipankki:
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:balladi
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:balladi
LCSH: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85011228.html

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 26, 2018

Myöhemmin tulisi vielä jokin termi, jolla kuvailla soitinmusiikin piiriin kuuluvia balladeja.

Tietysti yksi tapa olisi jättää termi balladit viittaamaan tekstipuoleen ja ilmaista kahden termin yhdistelmällä, millaisesta balladista on kyse: esim. balladit + kansanlaulut tai balladit + rekilaulut tai balladit + yksinlaulut tai balladit + orkesterilaulut jne. (kumpikin termi siis omassa 650/655-kentässään sen mukaan, onko kyse balladeista vai sitä käsittelevästä aineistosta). Jäljelle jäisi sitten enää soitinmusiikkipuoli, jossa ei olisi tuota nykyisen termin yhteyttä runouteen.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 9, 2018

Palaa Muusan käsittelyyn.

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Nov 22, 2018

Sekoitan vielä soppaa sen verran, että MUSAn balladit-termin Melinda-käyttöä silmäillessä huomaa, että merkittävä osa kuvailusta liittyy pop/rock-balladeihin, joita ei tässä keskustelussa ole vielä lainkaan huomioitu.
Esim. "Pop ballads : 16 famous songs. 2 / arranged by Carsten Gerlitz."

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 10, 2019

Muusa pohtii vielä tätä. Ongelmana on edellisen keskustelun lisäksi se, että taidemusiikissa balladit voi olla sekä laulettua että instrumentaalimusiikkia.

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 15, 2019

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 26, 2019

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

Seuraava kokous
Kristiina ja Muusa-ryhmä selvittävät tahoillaan.

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

Ysa-Muusa-kokouksessa oltiin jo lähellä ratkaisua.
balladit (soitinmusiikki) JA balladit (laulut)
Tässä ratkaisussa balladit (laulut) sisältäisi taidemusiikin lauletut balladit ja popmusiikin balladit. Instrumentaaliset pop-balladit ovat marginaalinen ilmiö, ei tarvitse problematisoida sen puolesta. Ratkaisematta tässä ehdotuksessa vielä jäi, voitaisiinko perinteentutkimuksen puolella pärjätä tällä "balladit (laulut)"-käsitteellä olettaen että kaikkia tyydyttävä termimuoto löytyisi; perinteentutkimuksessa ollaan kiinnostuneita erityisesti laulujen lyriikkapuolesta. Vai tarvittaisiinko vielä kolmas käsite, esim. balladit (kansanlaulut)/balladirunous tms.

@krinay

This comment has been minimized.

Copy link

commented Feb 28, 2019

Balladit (laulut) sopii kyllä myös perinteentutkimuksen puolelle, mutta vielä pitää selvittää kirjallisuudentutkimuksen näkökulma.

Olisiko tämä liikaa:
balladit (soitinmusiikki)
balladit (laulut) - (sis. kansanlaulut, taidelaulut ja pop-balladit yms.)
balladit (kirjallisuus) - (sis. nimeltä tunnettujen kirjailijoiden runomuotoiset taideballadit ja tarvittaessa balladeina pidettävät proosateoksetkin, esim. Timo K. Mukan Maa on syntinen laulu: balladi, ks. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:balladi)

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 5, 2019

Em. ehdotukseen viitaten, jos aineisto käsittelisi kansanlaulua lyriikkana, tekstinä, esim. Elinan surma, niin kumpaa silloin pitäisi käyttää kuvailussa, balladit (laulut) vai balladit (kirjallisuus)? Onko rajanveto selvä? @krinay

@krinay

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 5, 2019

Kansanlaulun tekstiä tutkivan aineiston yhteydessä käyttäisin kyllä asiasanaa balladit (laulut). Myös sanat sisältyvät lauluun.

Mutta ei rajanveto taida olla selvä. Balladit (sanataide) ei taitaisi olla sen parempi? Tieteen termipankissa käytetään selitystekstissä yhdyssanoja kansanballadit ja taideballadit, mutta kumpikaan niistä ei liene vakiintunut käyttöön sellaisenaan.

En tiedä, onko ylipäätään välttämätöntä erottaa toisistaan balladit (laulut) ja balladit (kirjallisuus/sanataide tms.). Ehkä kontekstin saa esille muulla kuvailulla. Mutta en keksi niille yhteistä tarkennetta erottamaan ne soitinmusiikin balladeista.
@tpalonen

@mirmaid mirmaid added the SLM label Mar 5, 2019

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 5, 2019

Ongelma liittyy osin termihierarkiaan: "balladit (laulut) LT laulut" (balladit ovat yhdenlaisia lauluja) ei stemmaa ollenkaan, jos olisi kirjallisuuden ja musiikin kattava yhteinen termi.

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 5, 2019

Ja vastaukseksi Tuomakselle: hyvinkin näkisin jonkun käyttävän yhdistelmää balladit (laulut) ja laululyriikka: kyse tietynlaisten laulujen sanoituksesta, ei niinkään ei-musiikillisista balladeista, johon taas miellän tuon balladit (kirjallisuus) -asiasanan viittaavan.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.