Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

soolot #6130

Closed
Finto-ehdotus opened this issue May 17, 2018 · 8 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented May 17, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

soolot

Tila

Käsittelyssä

Ehdottaja

Katerina Sornova

Ehdottajan organisaatio

Kansalliskirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

katerina.sornova@helsinki.fi

Ehdotettu muutos

muutetaan muotoon "soolosävellykset" (tällä hetkellä KT)

Perustelut ehdotukselle

selkeyttää termin tarkoitusta. YSO-ryhmän ehdotus

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented May 17, 2018

Meillä on asiasanoitettu esim. jazz-soolojen transkriptioita sisältäviä nuotteja "soolot" asiasanalla. Onko tarkoitus poistaa kokonaan termi "soolot", vai voisiko sitä käyttää improvisoidun musiikin yhteydessä?
Termi "soolosävellykset" ei mielestäni ole hyvä kuvaamaan "improvisoitua sooloa".

@ilonahei

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jun 4, 2018

YSA:n puolella soolosävellykset on varmasti hyvä ja selkeyttävä muutos. Nuottijulkaisuissa soolot-termiä on käytetty tosiaan muissakin merkityksissä, kuten nuo transkriboidut soolot ja myös yhdelle soittimelle sovitetut sävelmät. SLM:ssä pitäisi nekin ottaa huomioon.

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jun 8, 2018

Onko tarvetta erotella 1) yhdelle esittäjälle (laulaja, soittaja) sävelletty teos ; 2) yhden (henkilön) yksinään esittämä (soolo)- osuus (mahdollisen säestyksen kanssa).

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jun 19, 2018

Yhdelle esittäjälle tehty teos voidaan jatkossa kuvailla osakentän 382 |s arvolla "1", jolloin kentässä 655 ilmaistaisiin vain teoksen muoto (mikäli se on määriteltävissä) ja/tai musiikinlaji. Nythän asiasanalla soolot (jatkossa soolosävellykset?) on kuvailtu muut kuin sonaatit, sarjat jne. Tarve erottelulle on lisäksi erilainen 650- ja 655-kentissä?

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jun 20, 2018

Alkuperäinen ehdotus hyväksytty.
SLM:ssä säilytetään muoto soolot.

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-5 milestone Aug 14, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Aug 20, 2018

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Sep 4, 2018

Tutkitaan lisää.

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Sep 12, 2018

Ks. #6476
"Muusan ehdotus:
Luodaan YSAan ja SLM:ään uusi käsite "soolo-osuudet", tälle ohjaustermiksi "soolot (soolo-osuudet)".
Muutetaan YSAan ja SLM:ään "soolot" käsitteen käytettävä termi muotoon "soolosävellykset", tälle ohjaustermiksi "soolot (soolosävellykset)"."

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 10, 2019

Muusan ehdotus: otetaan tämä musiikkiin rajatussa merkityksessä. Käytettäväksi termiksi: "soolo-osuudet (musiikki)".
Käsitteiden rajaamisesta tai rajaamattomuudesta musiikin alalle on syytä käydä linjauskeskustelu Muusa-ryhmän ja YSA/YSO-asiantuntijoiden kesken. Vastaavia issueita on ollut paljon esillä viime aikoina.

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 25, 2019

@YSA-kokous YSA-kokous added hyväksytty and removed ? labels Feb 28, 2019

@mirmaid mirmaid added the SLM label Mar 5, 2019

@mirmaid mirmaid closed this Mar 7, 2019

@mirmaid mirmaid removed the SLM label Mar 21, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
8 participants
You can’t perform that action at this time.