Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

urkujen julkisivut #6610

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Aug 7, 2018 · 2 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Aug 7, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

urkujen julkisivut

Ehdotettu termi ruotsiksi

orgelfasader

Ehdotettu termi englanniksi

organ facades

Vaihtoehtoiset termit ja ilmaisut

urkufasadit
organ prospects [eng]

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

julkisivut
urut

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

https://helka.finna.fi/Record/helka.2861534 ja useita muita

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

91 Arkkitehtuuri
89 Musiikki

Tarkoitusta täsmentävä selite

Urkujen näkyvä osa, joka voi olla osa soittimen soivaa rakennetta tai yksinomaan rakennustaiteellinen elementti varsinaisen soittimen edessä.

Perustelut ehdotukselle

Aiheesta kirjallisuutta, mutta sopiva asiasana puuttuu. Irtosanat "urut" ja "julkisivut" eivät tuota täsmällistä osumaa, ks. esim. alla oleva kirja, joka käsittelee julkisten rakennusten sisätilojen ja urkufasadien suhdetta – ei urkujen sisätiloja tai julkisten rakennusten julkisivuja!

Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto Termiehdotus Fintossa: urkujen julkisivut

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Aug 7, 2018

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-5 milestone Aug 17, 2018

@jarmosaarikko

This comment has been minimized.

Copy link

commented Aug 17, 2018

"urkufasadit" on käytetty Melindassa kerran:
https://melinda.kansalliskirjasto.fi/byid/000556845 Alttarikaapista osaksi arkkitehtonista kokonaisuutta : urkufasadin, sen suunnittelun ja rakentamisen historiaa ja nykypäivää / Sirkku Leppäranta.

Tuo voisi olla koostumussuhteisena myös urun osa kuten urkupillit ja -pillistöt ja koskettimet sekä polkimet. Urkujen pillistöt voivat myös olla sijoitettuna hajalleen moneen eri kohtaan, jotka muodostavat sitten tuon visuaalisen "ulkoasun" tai "julkisivun"
Urkujen osistakin löytyy julkaisuja: esim. https://melinda.kansalliskirjasto.fi/byid/011381475 Tuomiokirkon urkupillit.
Käykö julkisivut (kt fasadit) yläkäsitteeksi, kun se on "ihmisen määrittämä paikka" käsitteen alla? -- ei liity vain kirkkoihin, kun urkuja on myös konserttisaleissa.

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Sep 10, 2018

Muusa puoltaa käsitteen "urkujen julkisivut" ottamista YSAan. Ohjaustermiksi "urkufasadit".

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
7 participants
You can’t perform that action at this time.