Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

havaijinkitara #6680

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Sep 12, 2018 · 5 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Sep 12, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

havaijinkitara

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Muutos määritelmään tai yläkäsitesuhteeseen tai käsitteen poistaminen

Perustelut ehdotukselle

Määritelmä: "Havaijilla 1880-luvulla syntynyt kitaran soittotyyli (sylissä, metallitangolla tai putkella kielillä liu'uttaen), jonka seurauksena alettiin valmistaa erityisesti tähän tarkoitukseen soveltuvia kitaroita."
Määritelmän mukaan tämä ei siis ole tietyntyyppinen kitara vaan tietyntyyppinen kitaran soittotyyli. Jos näin niin yläkäsite kitara on väärä. Termi viitannee kuitenkin kitaraan, ei soittotyyliin (vrt. slide-kitara joka viittaa soittotyyliin).

Toisaalta: onko käsitteelle ylipäätään tarvetta YSAssa kun slide-kitara kuitenkin löytyy myös?

Ehdottajan organisaatio

Kansalliskirjasto

@tpalonen tpalonen added the musiikki label Sep 12, 2018

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-7 milestone Sep 14, 2018

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Oct 10, 2018

Tarvitaanko ehkä kuitenkin, molemmat (tyyli ja soitin)?

CD-julkaisuun (Proper Records, 2008) "Steelin' it : the steel guitar story" liittyy oheinen kuvaus (Aksentti / Matti Laipio)

Havaiji on vaikuttanut yllättävän paljon musiikkiin muualla maailmassa. Bluesissa yleinen kitaran kielten liutteluun perustuva slide-tekniikka omaksuttiin 1900-luvun vaihteen tienoilla kierteleviltä havaijilaisilta muusikoilta. Vielä enemmän Havaijin vaikutus on tuntunut kantrimusiikissa, sillä tässä genressä yleinen soitin, steel-guitar on syntynyt havaijilaisvaikutteista. Havaijilaiset kitaristit keksivät joskus 1800-luvulla nostaa kitaran kieliä ja ryhtyä soittamaan sitä poikittain liutellen teräspalaa kitaran kieliä pitkin. Tuloksena kitarasta lähtevät äänet pitenivät ja niiden sävy muuttui naukuvaksi. Havaijilaismusiikista tuli muoti-ilmiö ja sikäläiset soittajat kiertelivät ympäri maailmaa. Blues-kitaristien lisäksi havaijilaissoittajia ryhtyivät matkimaan monet muutkin soittajat. 1930-luvulla syntyi sähköistetty sylissä pidettävä ns. lap steel -kitara, jonka seuraava kehitysaste oli telineelle rakennettu soitin. varsinainen steel guitar. Sen soitto-ominaisuuksia laajennettiin muun muassa pedaaleilla. Steel tuli soittimen nimeen siitä, että kielten liutteluun käytettiin vasemmassa kädessä olevaa teräspalaa. Steel guitarin käyttö yleistyi aluksi kantrimusiikin yhdessä 1930-1940-lukujen valtasuuntauksessa, western swingissä, jossa soittimen pioneerihahmoina olivat muun muassa Bob Dunn, Noel Boggs ja Leon McAuliffe. Western swingistä steel guitar siirtyi nopeasti myös muuhunkin kantriin ja jo 1950-luvun alussa useimmissa kantriyhtyeissä steel guitar oli jo mukana. Properin boksi esittelee jokseenkin kattavasti ensimmäisellä levyllään alan havaijilaisia mestareita ja heistä vaikutteita saaneita muusikkoja. Loput kolme levyä kartoittavat tämän soittimen leviämistä kantrimusiikissa. Mukana on western swingiä reilun levyllisen verran. Tämän suuntauksen parhaat steelistit ovatkin hyvin edustettuina. Suositeltava boksi, jonka oheisvihkonen on asiantuntevasti tehty.

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Oct 10, 2018

Tulipas kopioitu teksti isolla, en osannut editin kautta vaihtaa fonttia. Mutta näkyypä ainakin..

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Nov 22, 2018

Havaijinkitara on steel-kitaraa huomattavasti marginaalisempi termi, ja sävyltään historiallisempi kuin steel-kitara. Esim. Soundin verkkosivuilla steel-kitara termiä käytetty yli sata kertaa, havaijinkitara-termiä nolla kertaa. Soundin käyttötapauksissa steel-kitarakin usein viittaa itse kitaraan, ei pelkästään soittotekniikkaan. "Useammin levyllä kuitenkin pohditaan rakkauden olemusta pehmeän steel-kitaran kaiun kietoutuessa mietteliään melodian ympärille."

Tämän perusteella olisin valmis poistamaa havaijinkitaran ja lisäämään sen ohjaustermiksi steel-kitaralle.

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 22, 2018

Ovat eri käsitteitä. Ei muita muutoksia kuin että lisätään steel-kitaran ja havaijinkitaran välille RT.

@mirmaid mirmaid closed this Jan 7, 2019

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jan 22, 2019

Muutin havaijinkitaran määritelmää. Aiemmin määritelmän mukaan havaijinkitara oli soittotyyli. Muutin nyt tällaiseksi: "Havaijilla 1880-luvulla kehitetyn soittotyylin (sylissä, metallitangolla tai putkella kielillä liu'uttaen) seurauksena syntynyt tähän tarkoitukseen soveltuva kitara."

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.