Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

mustalaismusiikki #6682

Open
Finto-ehdotus opened this issue Sep 12, 2018 · 7 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Sep 12, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

mustalaismusiikki

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Muutos määritelmään.

Perustelut ehdotukselle

mustalaismusiikki
Nykyinen määritelmä: "Erityisesti Keski-Euroopassa elävien romanien tulkitsema perinteinen viihdemusiikki, jossa viululla ja cimbalomilla on keskeinen rooli." Ruotsin vastine ei täsmää noin kapean määritelmän mukaan, mutta toisaalta ruotsin vastine pitää kyllä olla zigenar/romsk musik, eli voidaanko olla määrittelemättä noin kapeasti suomeksi? Muualla ei näytä olevan määritelty tuolla tavalla.

Ehdottajan organisaatio

Kansalliskirjasto

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-7 milestone Sep 14, 2018

@tpalonen tpalonen added the musiikki label Sep 20, 2018

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 22, 2018

Käsite viittaa tiettyyn Keski-Euroopassa syntyneeseen genreen, ei romanien soittamaan musiikkiin yleisesti. Vaikkakin sitä on käytetty kuvailussa laajemmin (ts. väärin). Määritelmää muokataan siten, että "perinteinen" jätetään pois sekaannuksen välttämiseksi. Samoin määritelmästä pitäisi käydä ilmi että tämä ei ole pelkästään romanien soittamaa musiikkia, vaan tyyli tai genrekäsite. Mustalaismusiikkia voi soittaa kuka tahansa.

Pohdittiin termin muuttamista muotoon keskieurooppalainen mustalaismusiikki tai keskieurooppalaistyylinen mustalaismusiikki, mutta tämä ei saanut toistaiseksi riittävästi kannatusta.

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Nov 22, 2018

Sanakirjat ja yleinen käyttö määrittelee kuitenkin mustalaismusiikka laajemmalla tavalla (esim. Kielitoim. s. "romanien perinteinen laulu- ja soitinmusiikki"...) eli näissä tapauksissa kun halutaan poiketa yleismääritelmästä voi olla hyvin vaikeaa saada kieliversiot (ja kuvailu) yhteensopiviksi. Ruotsiksi pitänee jättää sitten tilanne ennalleen, mutta se tarkoittaa kyllä sitä että kuvailukäyttö tulee olemaan toinen kuin yllä oleva haluttu kapeampi tapa. Huomautuskaan ei varmaan estä kuvailijaa käyttämästä termiä siinä merkityksessä kuin se sanakirjoissa, yleiskielessä jne. on.

@YSO-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Dec 11, 2018

YSA-kokouksessa koettiin ongelmalliseksi se, että määritelmässä (ja termissä) puhutaan Keski-Euroopasta. Kuulemma tällaista samaa musiikkia on syntynyt samoihin aikoihin myös esim. Ranskassa ja Venäjällä, ei pelkästään Unkarissa. Pitäisi tarkistaa, onko todella näin, onko näissä kaikissa kyse samasta genrestä, ja vaikka olisikin, onko se ongelma.

@mirmaid

This comment has been minimized.

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 26, 2019

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 27, 2019

Tuo Wikipedian Gypsy style oli nimenomaan se, mitä tässä nyt haetaan. Jos keski-eurooppalainen mustalaismusiikki on liian rajaava niin miten olisi eurooppalainen mustalaismusiikki?
Määritelmäehdotus: "Musiikkityyli, jossa viululla ja cimbalomilla on keskeinen rooli ja jossa on tyypillisesti unkarilaisen, romanialaisen tai venäläisen kansanmusiikin elementtejä."

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 27, 2019

Nyt termillä on huomautus: Romanien omasta perinnemusiikista käytetään termiä perinnemusiikki. Perinnemusiikilla on alakäsitteitä - jos romanien perinnemusiikki halutaan erottaa mustalaismusiikista, olisi helpompaa lisätä ohjaustermejä, jos olisi olemassa myös erillinen termi romanien perinnemusiikille.

Mutta toisaalta wikipediassa https://sv.wikipedia.org/wiki/Zigenarmusik on vastineena englanninkieliselle sivulle https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_music.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

Tuomas selvittää ja tekee ehdotuksen.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
7 participants
You can’t perform that action at this time.