Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

folkmusiikki #6683

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Sep 12, 2018 · 3 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Sep 12, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

folkmusiikki

Tila

Käsittelyssä

Perustelut ehdotukselle

Määritelmä: "Alkuperältään angloamerikkalainen, perinnemusiikin tyyleihin ja sävelmiin nojautuva akustisen musiikin tyylilaji, joka syntyi 1950-luvun puolivälissä ja kukoisti erityisesti 1960-luvun alkupuolella myös Yhdysvaltojen ulkopuolella." Määritelmä antaa folkmusiikista turhan historiallisen kuvan. Genre on suosittu edelleen. Toisaalta folk-levyillä voi olla mukana myös sähkösoittimia. Akustisuus on ehkä ideaali, mutta harvoin toteutuu täydellisenä.

Määritelmä voisi olla alkuperäisestä muokattuna: "Alkuperältään angloamerikkalainen, 50-luvun puolivälissä syntynyt perinnemusiikista vaikutteita hakeva tyylilaji, jossa akustisilla soittimilla on yleensä keskeinen rooli."

PS. Jos muutosehdotus koskee musiikkiaiheisen käsitteen määritelmää, tarvitseeko asiaa viedä YSA-kokoukseen asti?

Ehdotettu muutos

Muutos määritelmään.

Ehdottajan organisaatio

Kansalliskirjasto

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Sep 13, 2018

Ehdotettuun määritelmään laittaisin "50-luvun" tilalle "1950-luvun"

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-7 milestone Sep 14, 2018

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 21, 2018

Ja varmaan "hakeva tyylilaji" kaipaisi väliin sanan populaarimusiikin eli " vaikutteita hakeva populaarimusiikin tyylilaji".

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 22, 2018

Määritelmä muutetaan muotoon:
"Alkuperältään Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, 1950-luvun puolivälissä syntynyt perinnemusiikista vaikutteita hakeva populaarimusiikin tyylilaji, jossa akustisilla soittimilla on yleensä keskeinen rooli."

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
8 participants
You can’t perform that action at this time.