Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

hankaussoittimet #6988

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Feb 18, 2019 · 5 comments
Closed

hankaussoittimet #6988

Finto-ehdotus opened this issue Feb 18, 2019 · 5 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus commented Feb 18, 2019

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

hankaussoittimet

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Onko poistettavissa/muita muotoja?

Perustelut ehdotukselle

Ei löydy googlesta, sanakirjoista tms. Ei ole käytetty Melindassa. Onko tämän oltava sanastossa? Ja mikä se sitten tarkalleen on? Onko muita (käytettyjä) termimuotoja tälle ilmiölle?
Ruotsinnos epäselvä.

@mariaforsen mariaforsen added this to the Muusa-YSA-kokous milestone Feb 18, 2019
@SamuVirokannas

This comment has been minimized.

Copy link

@SamuVirokannas SamuVirokannas commented Feb 25, 2019

Mm. Kongressin kirjaston Medium of Performance Thesaurus for Music (LCMPT) tuntee termin friction instrument http://id.loc.gov/authorities/performanceMediums/mp2013015274.html (vaikkakaan sitä ei ole subject headings -osiossa) ja Wikipedia suppeamman termin friction idiophone https://en.wikipedia.org/wiki/Friction_idiophone. Finnassa termiä hankaussoittimet on käytetty muutaman kerran.

Hankaussoittimia ovat esim. lasiharmonikka, neulaviulu, (jousella soitettava) saha ja kitkarumpu sekä pyykkilaudan tapaiset soittimet. Sekossa ne tosin on luokiteltu hiukan epätarkasti lyömäsoittimiksi, tai jotkut suoraan soitin-pääluokan alle. Periaatteessa hankaussoittimet olisi myös jousisoittimien yläkäsite kielisoitinten lisäksi (kuten LCMPT:ssä). Käsitettä venyttämällä ehkä myös levysoitinta skrätsäykseen käytettynä voisi pitää hankaussoittimena.

Kyllä minusta hankaussoittimet-termin säilyttämiselle olisi perusteita. Kenties sitä alettaisiin käyttää hitusen enemmän, jos Ysassa sen alla olisi esimerkkeinä konkreettisia soittimia antamassa osviittaa siitä, millaisia soittimia termi tarkoittaa.

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 25, 2019
@tmoisio

This comment has been minimized.

Copy link

@tmoisio tmoisio commented Feb 27, 2019

Sachsin ja von Hornbostelin soitinluokituksen Timo Leisiön suomennoksessa (Musiikki 1-4, 1974) käytetään termejä kitkaidiofoni ja kitkarumpu. Kitkarumpu löytyy myös SEKOsta (mutta hankaussoitinta ei). Mikäli käsitteelle nähdään edelleen tarvetta YSAssa, voisi harkita termin muuttamista muotoon kitkasoittimet. Ainakin SEKOssa tarve on ilmeinen. Sen alle menisivät sitten ainakin kitkarumpu ja erilaiset kitkaidiofonit.

@mirmaid mirmaid removed the ? label Feb 27, 2019
@SamuVirokannas

This comment has been minimized.

Copy link

@SamuVirokannas SamuVirokannas commented Feb 28, 2019

Leisiö antaa ruotsinkielisiksi termeiksi friktionsidiofon ja friktionstrumma. Näitä mukaillen friktionsinstrument voisi olla käypä hankaussoittimien ruotsinnos. Friktionsinstrument-termiä jonkin verran käytetäänkin, ks. esim. maininta sivulla http://www.musiksok.se/INSTRUME/u_membranofoner.html.

Edellä mainitsin pyykkilaudan esimerkkinä hankaussoittimista, mutta ei se kuulukaan samaan ryhmään, vaikka soittajan kädenliike onkin hankaava: ääni ei synny soittimen värähtelystä kuten esim. lasiharmonikassa vaan raaputtamalla tuotetusta soittimeen kohdistuvien pikku iskujen sarjasta. Hankaussoittimet-termin muuttaminen kitkasoittimiksi toisi tämän eron hieman selvemmin esille. (Pyykkilauta, guiro, räikkä ym. ovat tarkemmin hammasidiofoneja, jotka Sachsin & von H:n luokituksessa kuuluvat kuvaavasti "välillisesti lyötäviin idiofoneihin" ja siltä kannalta ovat eräänlaisia lyömäsoittimia.)

Sachs & von H. luokittavat kitkarummut kalvon perusteella membranofonien alle, erilleen kitkaidiofoneista, mutta kitkarumpu olisi luontevaa sijoittaa Tapanin ehdotuksen mukaisesti kitkasoittimiin. Tai toki samalla myös kalvosoittimiin, jos Ysaan haluttaisiin sellainen luokka. (Sekossa sen sijaan on jo entuudestaan kalvosoittimet, joten kaksoisluokitus olisi mielekäs; nyt kitkarumpu on Sekossa rummun alla, mutta rumpu on kuitenkin määritelty lyömäsoittimeksi, mitä kitkarumpu ei periaatteessa ole.)

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

@MUUSA-kokous MUUSA-kokous commented Mar 14, 2019

Muusa kannattaa termin säilyttämistä. KT:ksi kitkasoittimet.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@YSA-kokous YSA-kokous commented Mar 19, 2019

KT kitkasoittimet

@mirmaid mirmaid closed this Apr 29, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
7 participants
You can’t perform that action at this time.