A small competition for Programming II students on Charles University (in Czech).
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Hraci
.gitignore
Entita.cs
Houba.cs
Houbar.cs
Houbari.csproj
Houbari.sln
LICENSE
Plot.cs
Pozice.cs
Program.cs
README.md
Strom.cs
Svet.cs
Utility.cs
Vlk.cs

README.md

Houbaři

Vážení účastníci úterního cvičení z programování,

Soutěžní úloha je nachystána tak, jak jsme ji v úterý společně navrhli. Vaším úkolem je připravit umělou inteligenci pro houbaře.

Abyste vytvoříli nového houbaře, oddědíte od třídy HoubarovoChovani a naimplementujete virtuální funkci pohyb(). Houbaře dále musíte přidat do seznamu hráčů v souboru Program.cs. Dobrý začátek Vám poskytnou soubory NahodnyHrac.cs a HladovyHrac.cs.

Houbař vidí všechny stromy a ploty, ovšem vlky a houby vidí jen do vzdálenosti čtyř políček.

Tato úloha je bodovaná. Podmínky jsou následující:

  • +10 bodů: Houbař přežije 500 epoch a sebere alespoň 12 hub (deadline 7. 4. 2017)
  • +5 bodů: Čest, sladkou odměnu a pět dalších bodů získá vítězný tým na úterní soutěži

Na houbařích můžete pracovat jak sami, tak společně v týmech. V každém případě budu od každého z Vás vyžadovat podrobné vysvětlení napsaného kódu.

Doporučuji si rozdělit práci v týmech na několik dílčích úkolů. Jeden člen týmu může programovat útěk před vlky, druhý člen dojití k houbě, další člen mapování prostoru apod. Následně je třeba dohromady všechny části doladit a zaintegrovat.

Zdrojový kód celého simulátoru si můžete stáhnout jako zip archiv. Po rozbalení archivu ve Visual Studiu vyberte File -> Open -> Project/Solution a otevřete soubor Houbari.csproj nebo Houbari.sln. Potom stačí kliknout na Start a zvětšit okno konsole tak, abyste viděli celou hrací plochu.