Skip to content
JavaScript
Branch: glitch
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_commands
_server
json_export
README.md
botconfig.json
index.js
package.json
routes.js
watch.json

README.md

Sero v2.8.0

Sero is een Nederlandse Spoorwegen discord bot.

Huidige features:

 • Storingen ophalen
 • Actuele Werkzaamheden ophalen
 • NS reizen plannen
 • Reisgeschiedenis, 5 laatste geplande reizen
 • Snel een reis plannen aan de hand van je reisgeschiedenis
 • Geplande werkzaamheden ophalen in bericht met pagina's
 • Vertrektijden per station

Setup/Info features:

 • Tag Sero om server prefix op te halen
 • Command om de totale uptime op te halen
 • Uitgebreide help-commando
 • Prefix en defaultchannel setup
 • Prefix in help-commando veranderd mee met gekozen prefix voor de server

In ontwikkeling:

 • Web dashboard voor het instellen van de bot
 • Geautomatiseerd bericht bij storing(en), en/of wijzigingen aan storing(en)

Standaard prefix is !. Voor meer informatie check !help

Voor vragen, bug-reports en updates join de Sero Support discord server!

Voeg Sero toe aan jouw discord server!

Made with <3 by Fluxpuck

\ ゜o゜)ノ

You can’t perform that action at this time.