Permalink
Browse files

Merge pull request #737 from viking1/translation

updated: Finnish translation for core strings and some addon.xml files
  • Loading branch information...
2 parents f16eedb + 1d7b985 commit f664d030aaec45ae32471621d854bba2a2fc2c6f @alanwww1 alanwww1 committed Feb 28, 2012
Showing with 24 additions and 4 deletions.
  1. +3 −0 addons/weather.wunderground/addon.xml
  2. +2 −0 addons/webinterface.default/addon.xml
  3. +19 −4 language/Finnish/strings.xml
@@ -8,13 +8,16 @@
<extension point="xbmc.addon.metadata">
<summary lang="bg">Синоптична прогноза от wunderground.com</summary>
<summary lang="en">Weather forecast from wunderground.com</summary>
+ <summary lang="fi">Sääennusteet wunderground.com -sivustolta</summary>
<summary lang="se">Väderprognos från wunderground.com</summary>
<summary lang="zh">来自wunderground.com的天气预报</summary>
<description lang="bg">Прогноза за времето осигурена от Weather Underground (http://www.wunderground.com/)</description>
<description lang="en">Weather forecast provided by Weather Underground (http://www.wunderground.com/)</description>
+ <description lang="fi">Sääennusteet Weather Underground -sivuston tarjoamina (http://www.wunderground.com/)</description>
<description lang="se">Väderprognos tillhandahållen av Weather Underground (http://www.wunderground.com/)</description>
<description lang="zh">由Weather Underground(http://www.wunderground.com/)提供的天气预报</description>
<disclaimer lang="en">Use of this add-on implies that you have agreed to the Terms of Service located at http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html</disclaimer>
+ <disclaimer lang="fi">Tämän lisäosan käyttäminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt käyttöehdot, jotka sijaitsevat osoitteessa http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html</disclaimer>
<disclaimer lang="se">Användning av detta tillägg innebär att du har godkänt Terms of Service från http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html</disclaimer>
<disclaimer lang="zh">使用此扩展功能意味着你同意此连接下的服务条款:http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html</disclaimer>
<platform>all</platform>
@@ -15,6 +15,7 @@
<summary lang="bg">Уебинтерфейс на Team XBMC. (стандартният уебинтерфейс на XBMC)</summary>
<summary lang="en">Team XBMC Web Interface. (XBMC's default web interface)</summary>
<summary lang="es">Interface web de XBMC. (Interface web por defecto de XBMC)</summary>
+ <summary lang="fi">Team XBMC:n WWW-käyttöliittymä. (XBMC:n oletus WWW-käyttöliittymä)</summary>
<summary lang="nl">Team XBMC Webinterface. (XBMC's standaard webinterface)</summary>
<summary lang="pl">Standardowy interfejs WWW XBMC.</summary>
<summary lang="pt">Interface Web da Team XBMC. (Interface Web padrão do XBMC)</summary>
@@ -25,6 +26,7 @@
<description lang="bg">Стандартния уебинтерфейс на XBMC; Направен е за устройства с най-различни резолюции</description>
<description lang="en">Default web interface for XBMC; Designed for devices of all resolutions</description>
<description lang="es">Interface web por defecto de XBMC. Diseñada para dispositivos de cualquier resolución</description>
+ <description lang="fi">Oletus WWW-käyttöliittymä XBMC:lle. Suunniteltu käytettäväksi kaiken kokoisilla laitteilla.</description>
<description lang="nl">Standaard XBMC-webinterface; geschikt voor alle resoluties</description>
<description lang="pl">Domyślny interfejs WWW dla XBMC; Zaprojektowany dla urządzeń z dowolną rozdzielczością</description>
<description lang="pt">Interface Web padrão do XBMC. Desenhada para dispositivos com qualquer resolução</description>
@@ -806,7 +806,7 @@
<string id="1256">Pingauksen väli</string>
<string id="1257">Yhdistetäänkö havaittuun järjestelmään?</string>
- <string id="1260">Julkista nämä palvelut toisiin järjestelmiin Zeroconf publishing:in kautta</string>
+ <string id="1260">Julkista nämä palvelut toisiin järjestelmiin Zeroconf-julkaisujärjestelmän kautta</string>
<string id="1270">Salli XBMC:n vastaanottaa AirPlay sisältöä</string>
<string id="1271">Laitteen nimi</string>
<string id="1272">- Käytä salasanaa</string>
@@ -877,9 +877,11 @@
<string id="10019">Asetukset - Käyttöliittymä</string>
<string id="10020">Skriptit</string>
<string id="10021">Nettiselain</string>
-
+ <string id="10025">Videot</string>
<string id="10028">Videot/Toistolista</string>
+ <string id="10029">Kirjautumisikkuna</string>
<string id="10034">Asetukset - Profiilit</string>
+ <string id="10040">Lisäosaselain</string>
<string id="10100">Kyllä/Ei -dialogi</string>
<string id="10101">Tila -dialogi</string>
@@ -1775,7 +1777,7 @@
<string id="20326">Tämä palauttaa asettamasi %s kalibroinnin arvot</string>
<string id="20327">oletusarvoiksi</string>
<string id="20328">Valitse kohdesijainti</string>
-
+ <string id="20329">Elokuvan tiedostot ovat eri kansioissa, jotka ovat nimetty elokuvan mukaan</string>
<string id="20330">Hae kansionimiä</string>
<string id="20331">Tiedostonimet</string>
<string id="20332">Käytetäänkö haettaessa tiedosto- vai kansionimiä?</string>
@@ -1865,7 +1867,7 @@
<string id="20416">Ensiesitys</string>
<string id="20417">Käsikirjoittaja</string>
<string id="20418"></string>
- <string id="20419">Näytä metatiedot "Tiedostot"-näkymässä</string>
+ <string id="20419">Korvaa tiedostojen nimet kirjaston sisältämillä nimillä</string>
<string id="20420">Ei koskaan</string>
<string id="20421">Jos samalta tuotantokaudelta</string>
@@ -1905,6 +1907,7 @@
<string id="20455">Kuuntelijat</string>
<string id="20456">Aseta elokuvasetin fanitaide</string>
<string id="20457">Elokuvasetti</string>
+ <string id="20458">Ryhmittele elokuvat settien mukaan/string>
<!-- up to 21329 is reserved for the video db !! !-->
<string id="21330">Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot</string>
@@ -2012,6 +2015,8 @@
<string id="21451">Internet-yhteys vaaditaan.</string>
<string id="21452">Nouda lisää...</string>
<string id="21453">Juurikansio</string>
+ <string id="21454">Välimuisti täynnä</string>
+ <string id="21455">Välimuisti täyttyi ennen toistoon tarvittavaa määrää</string>
<string id="21460">Tekstityksen sijainti</string>
<string id="21461">Kiinteä</string>
@@ -2332,6 +2337,8 @@
<string id="33102">Tapahtumapalvelin</string>
<string id="33103">Etäviestipalvelin</string>
+ <string id="33200">Uusi yhteys tunnistettu</string>
+
<!-- translators: no need to add these to your language files -->
<string id="34000">Lame</string>
<string id="34001">Vorbis</string>
@@ -2356,6 +2363,14 @@
<string id="34201">Seuraavaa kohdetta ei löydy</string>
<string id="34202">Edellistä kohdetta ei löydy</string>
+ <string id="34300">Zeroconf-palvelua ei voitu käynnistää</string>
+ <string id="34301">Onko Applen Bonjour -palvelu asennettu? Katso lokitiedostosta lisätietoja.</string>
+
+ <string id="34400">Videon renreröintitapa</string>
+ <string id="34401">Ei voitu käyttää videon suodatin/skaalaus -asetuksia, otetaan käyttöön bilineaarinen skaalausmenetelmä</string>
+ <string id="34402">Äänilaitteen alustaminen epäonnistui</string>
+ <string id="34403">Tarkista ääniasetukset</string>
+
<string id="35000">Oheislaitteet</string>
<string id="35001">Yleinen HID-laite</string>

0 comments on commit f664d03

Please sign in to comment.