Skip to content

Design files for the small badge used to teach 1000 people how to solder at the Ghent Mini Maker Faire of 2019.

Notifications You must be signed in to change notification settings

Fri3dCamp/mini-ph0xx

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

11 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

mini-ph0xx

Mini-Ph0xx banner

Design files voor de kleine badge die we op de Maker Faire Gent 2019 gebruikten om 1000 mensen te leren solderen.

De badge werd ontworpen door Wim Van Gool en Toon Vandeputte. Toon werkte een ontwerp uit in Illustrator en Wim integreerde dat met de PCB layout in Altium. Deze mini ph0xx badge is in alle opzichten de kleine broer van de ph0xx badge van Fri3d Camp 2018.

De badge heeft een through-hole design en twee SMD designs op 1 printplaat. Allen doen ze met een celbatterij twee oogjes oplichten. Met het tweede SMD circuit kan je het kopervlak rond de oortjes gebruiken als aan/uit touchpad.

Deze repository bevat

Gebruik, copieer, verspreid!

Mini-Ph0xx SMD

About

Design files for the small badge used to teach 1000 people how to solder at the Ghent Mini Maker Faire of 2019.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published