No description, website, or topics provided.
C# Kotlin Java TypeScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
session-20140428
session-20140505
session-20140512
session-20140519
session-20140526
session-20140602
session-20140609
session-20140623
session-20150522
session-20150604
session-20161122
session-20170103
session-20170124
session-20170214
session-20170307
session-20170328
session-20170418
session-20170509
session-20170530
session-20171114
session-20171205
session-20180130
session-20180220
session-20180313
session-20180403
session-20180424
session-20180515
session-20180605
session-20180626
.gitattributes
.gitignore
README.md
session-20171205.sln

README.md

Coding Dojo

Pokud chce někdo mistrně ovládnout bojové umění, nezbývá mu než pravidelně a tvrdě trénovat, poznávat nové taktiky, učit se od soupeřů. V programování je to podobné. Pokud chce být někdo skvělý programátor, musí se také neustále učit, trénovat a brát si to nejlepší z toho, jak to dělají ostatní.

Coding Dojo je pro trénink ideální místo. Neomezuje na konkrétní jazyk ani na úroveň dovedností. Jazyk i problém je zvolen na začátku každého doja na základě demokratických principů a následně se společně zhruba 2 hodiny řeší. Nemusíš se bát, že nebudeš dostatečně znát programovací jazyk nebo že nejsi tak skvělý programátor jako ostatní. Dojo je místo, kam se chodíme učit. Vstup je volný, ale vzhledem k charakteru akce je počet míst velice omezen (cca 8 lidí), proto se prosím registrujte zde GDG Pardubice Coding Dojo