Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on May 23, 2012
 1. Zmiany w inicjalizacji sesji

  serrg committed May 23, 2012
Commits on Mar 26, 2012
Commits on Mar 21, 2012
 1. Merge pull request #3 from tuffkid/master

  Przemek
  Przemek committed Mar 21, 2012
  Fix curl'a
Commits on Feb 28, 2012
 1. Fix verifypeer

  unknown unknown
  unknown authored and unknown committed Feb 28, 2012
Commits on Feb 23, 2012
 1. Dodany parametr showOnTray i expiresAt w sendNotification

  botmonster committed Feb 23, 2012
  Nowa metoda getToken
Commits on Jan 20, 2012
 1. nowa wersja GGAPI PHP v2.0

  botmonster committed Jan 20, 2012
Commits on Aug 9, 2011
 1. Merge pull request #2 from kkszysiu/master

  Przemek
  Przemek committed Aug 9, 2011
  Poprawki dot. poprawnego pobierania Access Tokena i poprawki dot. działania klasy w systemach Windows.
 2. nowy link do awatara

  botmonster committed Aug 9, 2011
Commits on Feb 21, 2011
 1. Poprawka w metodzie getURI ponieważ REQUEST_URI może być czasem puste…

  Krzysztof Klinikowski
  Krzysztof Klinikowski committed Feb 21, 2011
  … a w metodzie getAccessToken potrzebujemy URLa ze slashem na końcu.
  
  Poprawka dla cURLa jeśli używamy biblioteki na systemie Windows. Nie jesteśmy wtedy w stanie zweryfikować poprawności certyfikatu ponieważ GaduGadu nie dostarcza nam certyfikatów.
Commits on Nov 30, 2010
 1. literówka

  botmonster committed Nov 30, 2010
Commits on Nov 22, 2010
 1. aplikacja biorytm

  botmonster committed Nov 22, 2010
Commits on Nov 18, 2010
Commits on Nov 15, 2010
Commits on Oct 7, 2010
 1. Inicjalizacja GGAPI PHP

  botmonster committed Oct 7, 2010