Skip to content
Commits on May 23, 2012
 1. @serrg

  Zmiany w inicjalizacji sesji

  serrg committed May 23, 2012
Commits on Mar 26, 2012
 1. @botmonster
Commits on Mar 21, 2012
 1. Merge pull request #3 from tuffkid/master

  Przemek committed Mar 21, 2012
  Fix curl'a
Commits on Feb 28, 2012
 1. Fix verifypeer

  unknown committed Feb 28, 2012
Commits on Feb 23, 2012
 1. @botmonster

  Dodany parametr showOnTray i expiresAt w sendNotification

  botmonster committed Feb 23, 2012
  Nowa metoda getToken
Commits on Jan 20, 2012
 1. @botmonster

  nowa wersja GGAPI PHP v2.0

  botmonster committed Jan 20, 2012
Commits on Aug 9, 2011
 1. @botmonster
 2. Merge pull request #2 from kkszysiu/master

  Przemek committed Aug 9, 2011
  Poprawki dot. poprawnego pobierania Access Tokena i poprawki dot. działania klasy w systemach Windows.
 3. @botmonster

  nowy link do awatara

  botmonster committed Aug 9, 2011
Commits on Feb 21, 2011
 1. Poprawka w metodzie getURI ponieważ REQUEST_URI może być czasem puste…

  Krzysztof Klinikowski committed Feb 21, 2011
  … a w metodzie getAccessToken potrzebujemy URLa ze slashem na końcu.
  
  Poprawka dla cURLa jeśli używamy biblioteki na systemie Windows. Nie jesteśmy wtedy w stanie zweryfikować poprawności certyfikatu ponieważ GaduGadu nie dostarcza nam certyfikatów.
Commits on Nov 30, 2010
 1. @botmonster

  literówka

  botmonster committed Nov 30, 2010
Commits on Nov 22, 2010
 1. @botmonster

  aplikacja biorytm

  botmonster committed Nov 22, 2010
Commits on Nov 18, 2010
 1. @botmonster

  kompatybilność z safe_mode

  botmonster committed Nov 18, 2010
Commits on Nov 15, 2010
 1. @botmonster

  notyfikacje, eventy, awatary

  botmonster committed Nov 15, 2010
Commits on Oct 7, 2010
 1. @botmonster

  Inicjalizacja GGAPI PHP

  botmonster committed Oct 7, 2010
Something went wrong with that request. Please try again.