Skip to content
Program educativ pentru explorarea spatiului.
C++ GLSL
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Data
Docs
Include
Source
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Space Explorer

Program educativ care permite utilizatorului să exploreze o regiune a spațiului.

Programul vine inclus cu un model al Sistemului Solar și câteva stele apropiate. Distanțele sunt la scară. Dimensiunile stelelor / planetelor nu sunt la scară (ar fi prea mici).

Se pot schimba setările în fișierul "Optiuni.txt", și se pot adăuga noi hărți foarte ușor.

Control

Nava spațială se deplasează cu W/A/S/D (poate fi schimbat in setări). Tastele + si - dau Zoom In, respectiv Zoom Out (pot fi schimbate in setări). ESCAPE de 2 ori iese din program.

Cerințe de sistem

 • Sistem de operare: Windows / Mac / Linux
 • Procesor: Pentium 4 sau mai nou, sau Athlon 64
 • Placa video: suport pentru OpenGL 2.0 sau mai nou
 • Monitor: rezolutie 800x600 sau mai mare
 • Tastatură: să aiba tastele W/A/S/D, Escape, Enter
 • RAM: peste 512 MB
 • Spatiu de stocare: cel puțin 50 MB spațiu liber

Tehnologii folosite

 • C++14
 • SFML

Compilare

Licență

GNU General Public License V3

Resurse utilizate (imagini, documentație)

 • NASA
 • wikipedia.org
 • Muzică: incompetech.com
You can’t perform that action at this time.