Sergey Gavruk
gavruk

Organizations

@paralect
Aug 18, 2016
@gavruk
  • @gavruk 13d2857
    Try to find translation containing dot, add defaultLocale
Jul 21, 2016
Jul 18, 2016
Jul 4, 2016
gavruk commented on pull request Surnet/swagger-jsdoc#23
@gavruk

@chdanielmueller awesome, thanks

Jul 3, 2016
gavruk commented on pull request Surnet/swagger-jsdoc#23
@gavruk

@chdanielmueller any plans to merge this and publish a new version?

Jun 26, 2016
Jun 17, 2016
Jun 12, 2016
@gavruk
Jun 12, 2016
@gavruk
  • @gavruk b6c5090
    Migrate from pathogen to vim-plug
Jun 12, 2016
@gavruk
Jun 12, 2016
@gavruk
  • @gavruk b8c9db4
    Add vim-js-indent, delete vim-javascript
Jun 5, 2016