Skip to content
Unofficial collection and documentation of hidden e-kréta APIs.
Branch: master
Clone or download
This branch is 3 commits behind boapps:master.

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md

README.md

e-Kréta API dokumentáció

Krétás API-knak nem hivatalos gyűjteménye

Ezen lekérdezések nagy részét egy SSL Capture nevű Androidos alkalmazással szereztem.

A webes KRÉTA API dokumentációját itt találod. (Xerren09 készítette)

Más, nem hivatalos Krétás projektek:

 • Spongyarend Ingyenes órarend generátor alkalmazás a KRÉTA rendszer állományaiból
 • eFilc Webes Kréta kliens diákoknak, Toldys extrákkal (weboldal)
 • KFGnaplo Android kliens a Krétához, ami értesítéseket küld az új jegyekről, helyettesítésekről (még csak a Karinthy Frigyes Gimnáziumhoz van)
 • Szivacs Naplo Android kliens a Kréta rendszerhez
 • Kréti Bot, ami Krétás értesítéseket küld egy chatbe
 • kfgApp Egy app a Karinthy Gimnáziumhoz, Kréta API-t is használ
 • CardPass Beléptetőkártyás rendszer, ami a Kréta rendszert használja, hogy eldöntse késett -e a tanuló
 • eKreta@thegergo02 Cinnamon asztali környezethez egy desklet, megjeleníti a jegyeidet és a Kréta API-t használja
 • gKréta Az Electron frameworkon alapuló kliens a KRÉTA rendszerhez.
 • eSzivacs-PC Electronon alapuló PC-s kliens.
 • e-kreta-cli Egy asztali, konzolos (terminál) kliens a Krétához.
 • zsírkréta Egy Androidos kliens a Krétához
 • e-Vonalzó Még egy webes Kréta kliens weboldal graphql api
 • gokreta Go implementációja a Kréta API-nak.
 • kosz Nem hivatalos Kréta webapp. https://kreta.gbr22.me/
 • CursedKreta Konzolos (terminál) kliens a Krétához, go-ban.

Figyelem! Ismert problémák az API-val:

A KRÉTA API-ja nem követi az HTTP standardot:

Ez azért nem célszerű, mert így egyes nyelvekekben (pl.: Swift, Dart), amikben nem lehet kisbetűs Headert beállítani, mert bizonyos lekérdezések (iskolák listája) nem lehetségesek a KRÉTA hivatalos API-jából. Többek között emiatt (és a nem kikapcsolható reklámok miatt) azt a megoldást találtuk ki, hogy az iskolák listáját oránként frissítjuk és saját szerveren hosztoljuk.

Nem célszerű használat és a apiKey/client_id: Megkeresésünkre a Krétások azt írták e-mailbe, hogy visszafejtésből megszerzett kulcsokat nem lenne szabad használni, ami szerintünk azért sem helyes, mert vagy a lekérésekhez mindenki ugyanazt a kulcsot használja, vagy a kulcsot nem csak visszafejtésből lehet megszerezni, hanem konkrétan midnen bejelentkezéskor a KRÉTA által kiadott token tartalmazza a client_id-nek hívott kulcsot.

Kötelező header

Jelenlegi tudásunk szerint a KRÉTA blokkolja azokat a lekérdezéseket, amelyek User-Agent-je egyezik a "szivacs_naplo" szöveggel, akár nagybetűvel, akár kisbetűvel. Ez a blokkolás viszont (még) nem az összes Krétás szerverre vonatkozik, csak a "2-kaffee" nevű, leggyakrabban a "klik"-el kezdődű intézménykódú iskolák által használt szeverrel. Magyarul kb. 80%-a az iskolálnak Szivacs Naplóval blokkolva van. Mindezek ellenéré tudtunkal még nincsen kötelező header.

Iskolák lekérdezése

Az összes iskola ahol be van vezetve az e-Kréta:

curl -H "apiKey: 7856d350-1fda-45f5-822d-e1a2f3f1acf0" https://kretaglobalmobileapi.ekreta.hu/api/v1/Institute
 • apiKey: kötelező bizonyos lekérdezésekhez, mindenkinek ugyanaz:
  • 7856d350-1fda-45f5-822d-e1a2f3f1acf0 (a Krétások szerint ez a kulcs nem nyilvános, annak ellenéré, hogy mindenki ezt használja)

A szerver válasza:

[
 {
  "InstituteId": 3928,
  "InstituteCode": "appteszt",
  "Name": "PedApp Teszt Intézmény",
  "Url": "https://appteszt.ekreta.hu",
  "City": "Budapest",
  "AdvertisingUrl": "",
  "FeatureToggleSet": {
   "JustificationFeatureEnabled": "false"
  }
 },
 ...
]

Egy iskola adatainak lekérése ID alapján:

curl -H "apiKey: 7856d350-1fda-45f5-822d-e1a2f3f1acf0" https://kretaglobalmobileapi.ekreta.hu/api/v1/Institute/3928

A szerver válasza:

{
 "InstituteId": 3928,
 "InstituteCode": "appteszt",
 "Name": "PedApp Teszt Intézmény",
 "Url": "https://appteszt.ekreta.hu",
 "City": "Budapest",
 "AdvertisingUrl": "",
 "FeatureToggleSet": {
  "JustificationFeatureEnabled": "false"
 }
}

API linkek lekérdezése

Lekéri a KRÉTA API linkjét:

curl http://kretamobile.blob.core.windows.net/configuration/ConfigurationDescriptor.json
 • igazából egy mezei böngészőből is végrehajtható
 • mire jó: ha az API linkje változna, akkor nem kell frissíteni az appot (rájött: thegergo02)

A szerver válasza:

{
 "GlobalMobileApiUrlDEV": "https://kretaglobalmobileapiuat.ekreta.hu",
 "GlobalMobileApiUrlTEST": "https://kretaglobalmobileapitest.ekreta.hu",
 "GlobalMobileApiUrlUAT": "https://kretaglobalmobileapiuat.ekreta.hu",
 "GlobalMobileApiUrlPROD": "https://kretaglobalmobileapi.ekreta.hu"
}

Bejelentkezés

Lekér egy Bearer kódot amit majd azonosításra fogunk használni később

curl --data "institute_code=xxxxxxxxxxx&userName=xxxxxxxxxxx&password=xxxxxxxxxxx&grant_type=password&client_id=919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/idp/api/v1/Token -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8"
 • institute_code: az intézmény azonosítója
 • userName: a felhasználó azonosítója
 • password: a felhasználó jelszava
 • grant_type: Az OAuth 2 kötelező paramétere, elvileg lehet:
  • Authorization Code
  • Implicit
  • Password grant_type=password
  • Client Credentials
  • Device Code
  • Refresh Token grant_type=refresh_token Amikor Password-el lekérjük az access_token-t akkor egy refresh_token-t is kapunk, amivel később a jelszó nélkül is frissíthetjük az access_token-ünket.
 • client_id: 919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56

A Bearer token-ról:

A Bearer tokent a mobil kliensek használják, elméletileg a diákhoz hasonlóan a tanári résznek is hasonlóan kéne működnie. ÚJ! : Igazából a Bearer token egy Base64-es string, amiben csomó más adat is el van rejtve. Ezeket egy művelettel elő lehet varázsolni.

// a telefonos kliens valahogy így csinálja:
// fontos: a base64-elt json mögött van még hmac
private static string decodeToken(string str) {
	switch (str.Length % 4) {
	  case 2:
	    str += "==";
	    break;
	  case 3:
	    str += "=";
	    break;
}
return Convert.FromBase64String(str);

És ezt kapjuk:

{
  "alg": "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha256",
  "typ": "JWT"
} {
  "idp:user_id": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX",
  "kreta:institute_code": "XXXXXXXX",
  "kreta:institute_user_id": "00000",
  "kreta:tutelary_id": "",
  "kreta:school_year_id": "00",
  "role": "Student",
  "exp": 00000,
  "iss": "kreta.identityprovider",
  "aud": "919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56"
}

Ahol az "aud" egyezik a client_id-vel. Érdekes, nem csak visszafejtéssel lehet megkapni, hanem közvetlen a Kréta mondja meg. :O

A szerver válasza:

{
 "access_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 "refresh_token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
 ...
 }

access_token frissítése

curl --data "institute_code=xxxxxxxxxxx&refresh_token=xxxxxxxxxxx&grant_type=refresh_token&client_id=919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/idp/api/v1/Token -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8"
 • ugyanúgy működik, mint a Bearer kód lekérdezése
 • itt is kapunk egy refresh_token-t amit újra fel tudunk használni a következő frissítéshez

E-ügyintézéses üzenetek lekérése

 • a mobil alkalmazás használja
 • kell hozzá a Bearer azonosító (lásd: bejelentkezés)
curl https://eugyintezes.e-kreta.hu/integration-kretamobile-api/v1/kommunikacio/postaladaelemek/sajat -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXX"
 • Ha nincs még üzeneted, akkor egy 500-as hibakóddal egy An error has occured! üzenetet kapsz, ez itt "normális"

A szerver válasza:

[
  {
    "azonosito": 0000,
    "isElolvasva": false,
    "isToroltElem": false,
    "tipus": {
      "azonosito": 1,
      "kod": "BEERKEZETT",
      "rovidNev": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet",
      "nev": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet",
      "leiras": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet"
    },
    "uzenet": {
      "azonosito": 00000,
      "kuldesDatum": "0000-00-00T00:00:00",
      "feladoNev": "XXXXX XXXXXX",
      "feladoTitulus": "tan\u00e1r",
      "szoveg": "xxxxx",
      "targy": "xxxxxxxxx",
      "cimzettLista": [
        {
          "azonosito": 0000000,
          "kretaAzonosito": 0000000,
          "nev": "XXXXXX",
          "tipus": {
            "azonosito": 4,
            "kod": "OSZTALY_TANULO",
            "rovidNev": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3",
            "nev": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3",
            "leiras": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3"
          }
        }
		...
      ],
      "csatolmanyok": [
        {
          "azonosito": 000000,
          "fajlNev": "xxxxxxx.xxx"
        }
		...
	  ]
    }
  },
  ...
]
 • Az "uzenet" nek a "szoveg"-e maximum 100 karakter hosszú lehet, ha a teljes szöveget akarjuk, akkor egy másik lekérdezés kell:
curl https://eugyintezes.e-kreta.hu/integration-kretamobile-api/v1/kommunikacio/postaladaelemek/0000 -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXX"
 • itt a 0000 a legkülső "azonosito"-t jelöli

A szerver válasza:

  {
    "azonosito": 0000,
    "isElolvasva": true,
    "isToroltElem": false,
    "tipus": {
      "azonosito": 1,
      "kod": "BEERKEZETT",
      "rovidNev": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet",
      "nev": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet",
      "leiras": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet"
    },
    "uzenet": {
      "azonosito": 00000,
      "kuldesDatum": "0000-00-00T00:00:00",
      "feladoNev": "XXXXX XXXXXX",
      "feladoTitulus": "tan\u00e1r",
      "szoveg": "xxxxx",
      "targy": "xxxxxxxxx",
      "cimzettLista": [
        {
          "azonosito": 0000000,
          "kretaAzonosito": 0000000,
          "nev": "XXXXXX",
          "tipus": {
            "azonosito": 4,
            "kod": "OSZTALY_TANULO",
            "rovidNev": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3",
            "nev": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3",
            "leiras": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3"
          }
        }
		...
      ],
      "csatolmanyok": [
        {
          "azonosito": 000000,
          "fajlNev": "xxxxxxx.xxx"
        }
		...
	  ]
    }
  }

E-ügyintézéses üzenetek olvasottnak jelölése

 • ettől az "isElolvasva" true lesz
curl https://eugyintezes.e-kreta.hu//integration-kretamobile-api/v1/kommunikacio/uzenetek/olvasott -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXX" --data "{"isOlvasott":true,"uzenetAzonositoLista":[0000]}"

Bejelentett számonkérések lekérése

curl https://xxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/BejelentettSzamonkeres?DatumTol=null&DatumIg=null -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXX"

A szerver válasza:

[
 {
  "Uid": "0000",
  "Id": 0000,
  "Datum": "0000-00-00T00:00:00Z",
  "HetNapja": "Kedd",
  "Oraszam": 0,
  "Tantargy": "kémia",
  "Tanar": "Xxxxxx Xxxxxx",
  "SzamonkeresMegnevezese": "xxxxxxxxx",
  "SzamonkeresModja": "Írásbeli röpdolgozat",
  "BejelentesDatuma": "0000-00-00T00:00:00Z"
 }
 ...
]
 • Uid: az id csak stringként (pl.: 2 -> "2")
 • Hogy miért kell itt (és sehol máshol) a dátumon kívül egy HetNapja is, fogalmam sincs!
 • az óraszámm (szerintem) azt mutatja, hogy hányadik órában lesz a dolgozat

Felhasználó adatainak lekérdezése

Jegyek, hiányzások, faliújság, szülő és osztályfőnök adatainak lekérdezése

 • a mobil alkalmazás használja
 • kell hozzá a Bearer azonosító (lásd: bejelentkezés)
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/Student?fromDate=xx-xx-xx&toDate=xx-xx-xx
 • fromDate: ettől a dátumtól kezdődően mutasson jegyeket, hiányzást és feljegyzést (a "Date" legyen nagyobb vagy egyenlő ennél)
 • toDate: eddig a dátumig bezárólag mutasson jegyeket, hiányzást és feljegyzést (a "Date" legyen kissebb vagy egyenlő ennél)

Ha nem szeretnénk dátumhoz kötni, lehet az xx-xx-xx helyére null-t is írni vagy az egészet le lehet hagyni.

curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/Student?fromDate=null&toDate=null
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/Student

A szerver válasza:

{
 "StudentId": 0000000,
 "SchoolYearId": 0000000,
 "Name": "Xxxxx Xxxxx",
 "NameOfBirth": "Xxxxx Xxxxx",
 "PlaceOfBirth": "Xxxxx Xxxxx",
 "MothersName": "Xxxxx Xxxxx",
 "AddressDataList": [
  "Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx xxxx  "
 ],
 "DateOfBirthUtc": "0000-00-00T22:00:00Z",
 "InstituteName": "Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx",
 "InstituteCode": "xxxxxxxxxxx",
 "Evaluations": [
  {
   "EvaluationId": 12345678,
   "Form": "Mark",
   "FormName": "Elégtelen (1) és Jeles (5) között az öt alapértelmezett érték",
   "Type": "MidYear",
   "TypeName": "Évközi jegy/értékelés",
   "Subject": "Xxxxxxxx",
   "SubjectCategory": null,
   "SubjectCategoryName": "Xxxxxxxx",
   "Theme": "xxxxxxx",
   "IsAtlagbaBeleszamit": true,
   "Mode": "Gyakorlati feladat",
   "Weight": "100%",
   "Value": "Jeles(5)",
   "NumberValue": 5,
   "SeenByTutelaryUTC": null,
   "Teacher": "Xxxxxxxx Xxxxxxxx",
   "Date": "2019-06-07T00:00:00",
   "CreatingTime": "2019-06-07T08:00:00.000",
   "Jelleg": {
    "Id": 1,
    "Nev": "Ertekeles",
    "Leiras": "Értékelés"
   },
   "JellegNev": "Ertekeles",
   "ErtekFajta": {
    "Id": 1,
    "Nev": "Osztalyzat",
    "Leiras": "Osztályzat"
   }
  },
  ...
 ],
 "SubjectAverages": [
  {
   "Subject": "Xxxxxxxx",
   "SubjectCategory": null,
   "SubjectCategoryName": "Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx",
   "Value": 0.0,
   "ClassValue": 0.00,
   "Difference": -0.00
  },
  ...
 ],
 "Absences": [
  {
   "AbsenceId": 0000000,
   "Type": "Absence",
   "TypeName": "Hiányzás",
   "Mode": "Lesson",
   "ModeName": "Tanórai mulasztás",
   "Subject": "Xxxxxx xxxxx",
   "SubjectCategory": null,
   "SubjectCategoryName": "Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx",
   "DelayTimeMinutes": 0,
   "Teacher": "Xxxxxxxx Xxxxxxxx",
   "LessonStartTime": "0000-00-00T00:00:00",
   "NumberOfLessons": 0,
   "CreatingTime": "0000-00-00T00:00:00.000",
   "JustificationState": "BeJustified",
   "JustificationStateName": "Igazolandó mulasztás",
   "JustificationType": "UnJustified",
   "JustificationTypeName": "Igazolatlan",
   "SeenByTutelaryUTC": null
  },
  ...
   ],
 "Notes": [
  {
   "NoteId": 0000000,
   "Type": "Elektronikus üzenet",
   "Title": "Xxxxxxxx",
   "Content": "Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.",
   "SeenByTutelaryUTC": null,
   "Teacher": "Xxxxxx Xxxxxx",
   "Date": "0000-00-00T00:00:00",
   "CreatingTime": "0000-00-00T00:00:00.000"
  },
  ...
   ],
 "Lessons": null,
 "Events": null,
 "FormTeacher": {
  "TeacherId": 0000000,
  "Name": "Xxxxxxx Xxxxxxx",
  "Email": null,
  "PhoneNumber": null
 },
 "Tutelaries": [
  {
   "TutelaryId": 0000,
   "Name": "Xxxxxx Xxxxxxx",
   "Email": "",
   "PhoneNumber": "000000000"
  }
 ]
}

Jegyek:

 • Type: lehet "HalfYear": félévi; "MidYear": évközi; "EndYear": év végi
 • Form: lehet "Mark": sima jegy; "Text": szöveges értékelés
 • Fejlesztőknek figyelem: az EvaluationId-t NEM SZABAD egyedi azonosítóként kezelni, az összetartozó (de nyilván különböző) magatartás és szorgalom jegyek ugyanazt az "id"-t kapják. Tehát két jegy néha ugyanazt az id-t kapja. Megoldás lehet az EvaluationId végére illeszteni (concatenatelni stringként) a Jelleg-nek az Id-jét.

Bejelentett számonkérések lekérdezése

Lekéri a tanárok által bejelentett dolgozatokat

 • a mobil alkalmazás használja
 • kell hozzá a Bearer azonosító (lásd: bejelentkezés)
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/BejelentettSzamonkeres

A szerver válasza nekem: semmi, mert nálunk egy tanár sem használja nálunk ezt a funkciót

Órarend lekérése

Lekéri két adott időpont között megtartott (vagy elmaradt) tanórákat

 • a mobil alkalmazás használja
 • kell hozzá a Bearer azonosító (lásd: bejelentkezés)
 • fromDate: a vizsgált időintervallum kezdete (ÉÉÉÉ-HH-NN)
 • toDate: a vizsgált időintervallum vége (ÉÉÉÉ-HH-NN)
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/Lesson?fromDate=2018-09-03&toDate=2018-09-09

A szerver válasza:

[
 {
  "LessonId": 0000000,
  "CalendarOraType": "TanitasiOra",
  "Count": 1,
  "Date": "0000-00-00T00:00:00",
  "StartTime": "0000-00-00T00:00:00",
  "EndTime": "0000-00-00T00:00:00",
  "Subject": "XXXXXXXXXXX",
  "SubjectCategory": null,
  "SubjectCategoryName": "XXXXXXXX",
  "ClassRoom": "XXXXX",
  "ClassGroup": "00.x",
  "Teacher": "Xxxxxxx Xxxxx",
  "DeputyTeacher": "",
  "State": "Registered",
  "StateName": "Naplózott tanóra",
  "PresenceType": "Present",
  "PresenceTypeName": "A tanuló részt vett a tanórán",
  "TeacherHomeworkId": null,
  "IsTanuloHaziFeladatEnabled": true,
  "Theme": "Xxxxxxx",
  "Homework": null
 },
 ...
]

Token frissítés

Lekér egy új Bearer kódot amit majd azonosításra fogunk használni később

curl --data "refresh_token=XXXXXXXXXXX&grant_type=refresh_token&client_id=919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/idp/api/v1/Token
 • a mobil alkalmazás használja
 • refresh_token: A refresh_token amit kaptál amikor beléptél
 • grant_type: refresh_token
 • client_id: 919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56

A szerver válasza:

{
 "access_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 "refresh_token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
 ...
 }

Tanulói házi feladat lekérése

 • Lekéri egy tanuló által felírt házit egy ID alapján
 • Az ID-t csak abból az órából lehet lekérni, amiben felírtak házit, tehát végig kell vizsgálni az összes órát például 1 héten, hogy lekérjük az aheti házikat
 • Ha tanár töltötte fel a házit, amihez az ID tartozik, akkor a válasz üres
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/HaziFeladat/TanuloHaziFeladatLista/HAZIFELADATID
 • HAZIFELADATID: egy ID, amit az órarendből kérhetünk le (TeacherHomeworkId)

Válasz:

[
 {
  "Uid": "0000",
  "Id": 0000,
  "TanuloNev": "Xxxxxx Xxxxxx",
  "FeladasDatuma": "2019-00-00T00:00:00.000",
  "FeladatSzovege": "XXXXXXXX",
  "RogzitoId": 000000,
  "TanuloAltalTorolt": false,
  "TanarAltalTorolt": false
 },
 ...
]

Tanulói házi felírása

 • Tanuló fel tud írni házi feladatot, amit aztán a többi diák (és gondolom a tanár is) lát
 • Lehet, hogy néhány iskolában le van tiltva
curl -X POST -H "Authorization:Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXX" -H "Content-Type:application/json; charset=utf-8" -H "Host:klik00000000.e-kreta.hu" -d '{"OraId":"00000000","OraDate":"0000. 00. 00. 00:00:00","OraType":"TanitasiOra","HataridoUtc":"0000. 00. 00. 22:00:00","FeladatSzovege":"XXXXXXXX"}' "https://klik0000000.e-kreta.hu/mapi/api/v1/HaziFeladat/CreateTanuloHaziFeladat"

Válasz:

{
 "TanarHaziFeladatId": 00000,
 "HozzaadottTanuloHaziFeladatId": 0000,
 "HozzaadottTanuloHaziBejelentesDatuma": "0000-00-00T00:00:00.00000+00:00"
}
 • Azt nem értem, hogy miért "TanarHaziFeladatId"-nek hívják, amikor a tanuló teszi fel, de itt vannak ilyen furcsaságok

Házi törlése

 • igazából nem törli a házit a rendszerből, csak átírja a "TanuloAltalTorolt" értékét true-ra, ezt a hivatalos kréta azzal jelöli, hogy áthúzza a szöveget
curl -X DELETE -H "Authorization:Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXX" -H "Content-Type:application/json; charset=utf-8" -H "Host:klik00000000.e-kreta.hu" -d '{"id":"000"}' "https://klik0000000.e-kreta.hu/mapi/api/v1/HaziFeladat/DeleteTanuloHaziFeladat/000"
You can’t perform that action at this time.