Skip to content

GeeksCAT/associacio

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

37 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Associació Geeks.CAT

Repositori de gestió de l'associació

Estatuts

Posem a disposició de tots els socis els nostres estatuts. Sentiu-vos amb la llibertat d'obrir una issue per qualsevol dubte o proposta de millora :)

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published