FAQ PL

gwarser edited this page Jan 30, 2012 · 2 revisions

Q: Do czego służy opcja "Zaimportuj wykluczenia i reguły globalne" przy dodawaniu subskrypcji?
A: Dodaje reguły filtrowania CSS nie powiązane z konkretną domeną (filtry z sekcji "General element hiding rules") oraz filtry wykluczone z konkretnych domen.

Q: Do czego służą "Filtry magiczne"?
A: Do blokowania z użyciem "DefineMagicFunction". W skrócie - blokuje według nazwy globalne funkcje JavaScript, odpowiedzialne za takie rzeczy na stronie jak reklamy czy śnieg.

Q: Czy to prawda, że nie trzeba już ustawiać w opera:config quoty dla webstorage?
A: Tak - ustawianie quoty dla UserJS nie jest potrzebne (a quota przydzielona domyślnie dla "Widget Preferences" jest wystarczająca).

Q: Jak skonfigurować rozszerzenie?
A: Wszystkie główne opcje znajdują się w ustawieniach rozszerzenia ("O" -> Rozszerzenia -> Zarządzaj rozszerzeniami -> przycisk z kluczem -> Preferencje). Opcja "Przycisk na pasku" zadziała po ponownym uruchomieniu Opery.

Q: Jak używać rozszerzenia?
A: Można użyć menu dostępnego po kliknięciu przycisku rozszerzenia, lub skrótów klawiszowych:

 • Ustawienia strony - Alt+Shift+P
 • Blokuj reklamę - Alt+Shift+A
 • Blokuj element - Alt+Shift+B
 • Odblokuj element - Alt+Shift+U
 • Odblokuj ostatni element - Alt+Shift+L

Aby zablokować lub odblokować wiele elementów, przytrzymaj przycisk SHIFT podczas klikania lewym przyciskiem myszy.

Q: Jak samemu pisać reguły?
A: Można użyć następujących szablonów:

 • Dla filtrów CSS: strona##selektory,CSS,oddzielone,przecinkami

 • Dla filtrów magicznych: [function|var] nazwa globalnej funkcji

 • Dla filtrów URL: maska_adresu_url
  Jest to kopia sekcji [exclude] z pliku urlfilter.ini. Opera nie obsługuje filtrów dla konkretnych stron, można ładować wszystkie filtry dla każdej strony oddzielnie, ale będzie to zbyt wolne.

 • Dla białej listy skryptów:

  • @@|| link w postaci zwykłego tekstu,
  • @@== link w postaci wyrażenia regularnego z kropkami traktowanymi automatycznie jako kropki.