Skip to content
Java 8 ile alakalı kod örnekler. Yazı serisi bölüm 1 : https://blog.farukgenc.com/java/java-8-yenilikleri-bolum-1.html
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitattributes
.gitignore
Java8KodOrnekleri.iml
LICENSE
README.md

README.md

Java 8 Yenilikleri ve Örnekleri

22 Temmuz 2019 Tarihi itibariyle Java 8 ile gelen yenilikleri inceleyip bölüm bölüm anlatmaya karar verdim. Toplamda 4 bölümden oluşan bu seriye blog adresim üzerinden ulaşabilirsiniz. Konuları kod örnekleri ile birlikte açıkladım. Bu repoda tüm kod örneklerine toplu şekilde ulaşabilmek amacıyla oluşturuldu.

Eğer Java 8 ile gelen özellikleri detaylı bir şekilde incelemek isterseniz, bölüm bölüm ayrılmış şekilde yazılara aşağıdaki kısımdan ulaşabilirsiniz.

Java 8 Yenilikleri İle İlgili Makaleler

  1. Default Metodlar, Fonksiyonel Arayüz Kavramı, Lambda İfadeleri, Metod Referansı
  2. Yardımcı Fonksiyonel Arayüzler ( Consumer, Predicate, Supplier, Function )
  3. Stream API ve En Çok Kullanılan Metodları (forEach, filter, map, reduce, count gibi)
  4. Optional Sınıfı ve Date&Time API

Destek Çağrısı

Kod içerisinde ya da makaleler içerisinde hatalı bir yer görürseniz yeni bir issue açıp pull request gönderebilir veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bu sayade diğer arkadaşlarımızın yanlış öğrenmesini önleyebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim. 🙏


Sevgiler ❤️

You can’t perform that action at this time.