Formålet med denne veiledning er å lage et kart som visualiserer fordeling av "arbeidsledighet" for kommuner i Norge.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
data
img
js/vendor
.gitignore
README.md
eksempel01.html
eksempel02.html
eksempel03.html
index.html
index_.html
join.md
package.json
pages.sh
srv.js
testserver.md

README.md

Veiledning nr 2

Få tak i data

Formålet med denne veiledning er å lage et kart som visualiserer fordeling av "arbeidsledighet" for kommuner i Norge.

Nødvendig kode og filer er tilgjengelig på github. Du kan bygge opp filstrukturen selv eller bruke filene i denne veiledning. Se dette eksemplet live demo på github pages.

Følge evt denne instruks hvis du vil sette opp lokal test-server.

Data fra kommune-helse

Data kan lastes ned her http://khs.fhi.no/ - se bilde:

img/data01.png

Velg arbeidsledighet til venstre og velg områder - vi ønsker å bruke data fra alle kommuner, så du kan klikke "Velg alle" - og velg deretter "Hele landet" og fylkene fra. Last ned data som excel ark ved å klikke på "Eksporter til regneark". Det samme gjøres med data for "Helse og sykdom - Sykdomsgrupper - Dødelighet" og for "Vaksinasjonsdekning".

Åpen data med regnearks-programm, fx Libre Office Calc eller Excel - se bilde:

img/data02.png

Du vil se at data begynner på linje 10 med overskrifter på hhv linje 8 og 9. Vi må ha overskriftene på samme linje, før vi ekporterer til CSV format. Velg "Save as - CSV" og husk å velge "Quote all text cells" når det eksporteres:

img/data03.png

Data er nå klar for å bli hentet inn i andre applikasjoner og ser slik ut - data/Arbeidsledighet.csv:

img/data04.png

Data fra Kartverket

Vi trenger et kart med kommunegrenser i Norge - det kan lastes ned fra Kartverket her: http://data.kartverket.no/download/content/administrative-enheter-norge-wgs-84-hele-landet-geojson

For å laste ned fra Kartverket, må du først opprette ny bruker og logge inn. Klikk på "Legg i kurv > Se kurven > Bestill > laste ned filene her > Download" og du kan nå lagre data i geojson format, ligger her som data/kommuner.geojson.

kv

Join data

Vi har nå to datasett - et fra Kartverket med kommunenenes geometri til visning på kart og et med arbeidsledighet på kommunenivå fra Folkehelseinstituttet. Data kan joines på forskjellige måter - les mer her.

Ferdig joinet datasett ligger her: data/kommuner_join_arbledighet.zip

Visning på CartoDB

For å vise data på et online kart kan vi bruke CartoDB - lag først en konto her:

https://cartodb.com/signup

Gå deretter til datasets og klik "New dataset":

https://ellvtr.cartodb.com/dashboard/datasets/

Pak shape-filene til et zip-arkiv å last det opp; pek til filen og klikk "Connect dataset" - se bilde:

cartodb

Når filen er lastet opp vil du se data som en tabell i nettleseren:

cartodb

Klikk på "Map view" og du vil se data på et kart:

cartodb

Dette kartet er litt kjedelig å se på. Vi ønsker å se fordeling av arbeidsledighet på kommunenivå, så vi må lage til kartografi som viser forskjellige farger basert på verdier i data - dette kalles også "klassifisering". Velg kolonne du ønsker å klassifisere på:

cartodb

Skru evt på andre innstillinger som fx "Buckets", "Quintification", "Color Ramp", "Stroke" mv og velg evt alternativt grunnkart fra "Basemap" over kartet til venstre.

cartodb

Hvis du ønsker at brukeren skal få opp info når han/hun klikker i kartet, så sett opp "infowindow" "click" og "hover" effect:

cartodb

Når du er klar til å publisere kartet, klikk på "Visualize" øverst til høyre, skriv et passende navn og klikk på "Share" øverst til høyre:

cartodb cartodb

Som det sees finnes forskjellige måter å dele kartet på - enten som simpelt link som tar brukeren til kartet eller en iframe som kan legges på en annen webside - eller integrert med json data som kan hentes inn i en annen applikasjon.

Link til kart: https://geoforum.cartodb.com/viz/32d6c5d8-05fd-11e5-b999-0e9d821ea90d/public_map

Live iframe eksempel på github pages: http://geoforum.github.io/veiledning02/