De validatie projecten om data, metadata en services te testen op voldoen aan INSPIRE eisen en Nederlandse profielen.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
conf
src
www
.gitignore
APIexamples.md
README.md

README.md

ETF Test Projecten: online validator Geonovum

Voor het testen van geo-webservices (als WMS, WFS, Atom) op INSPIRE eisen en Nederlandse profielen, is in Nederland het ETF in gebruik. Er is al enkele jaren een desktop versie van deze test software, die gebruik maakt van SoapUI. Zie de Geonovum website voor meer informatie over het ETF. Inmiddels is er ook een online ETF validator beschikbaar.

Voor data en metadata validatie bood Geonovum via de website ook al enkele jaren verscheidene validators aan. De online validator op http://validatie.geostandaarden.nl/ vervangt deze vorige validators.

Deze repository bevat de validatieregels en SoapUI test projecten om data, meatdata en services geautomatiseerd te testen op conformiteit aan Nederlandse profielen via de ETF-Webapp. De broncode vand e webapplicatie zelf is te vinden via https://github.com/interactive-instruments/etf-webapp .

Naast de automatisch te testen eisen, kunnen er overigens ook nog handmatige tests nodig zijn. Deze staan beschreven in Conformiteits toetsen van Geonovum. De documenten zijn Nederlandstalig, om het voor dataproviders makkelijker te maken.

Online validator

De online validator is via http://validatie.geostandaarden.nl/ te benaderen.

De online validator gebruiken

Zie de help pagina voor instructies over het gebruik van de validator.

Issues melden

Komt u een probleem tegen? Raadpleeg dan de issue-lijst voor de bekende problemen en voeg desgewenst informatie toe. Staat het issue er niet tussen, maak dan via de issue-lijst een nieuw issue aan. Issues en opmerkingen graag in het Nederlands of Engels.

Validatieregels hergebruiken: Schematron regels beschikbaar

De Schematron testregels van de test projecten zijn te gebruiken in andere implementaties. In de testprojecten heten de schematron regels (indien in gebruik) altijd:

schematron.sch

Directe links naar schematron metadata:

Directe links naar schematron data validatie:

Eerste versie tests voor Nederlandse profielen via online ETF

Ook de validator voor de Nederlandse profielen voor WMS en WFS gaat via het online ETF draaien. De broncode van deze test projecten is in deze repository beschikbaar.

Broncode INSPIRE test projecten services

De INSPIRE tests voor services (View Services, Download Services) zijn te vinden in een aparte repository: https://github.com/Geonovum/etf-test-projects-inspire

Aanmaken test projecten data / metadata validatie

Zie src/template/README.md voor instructies hoe nieuwe tests / validators aan te maken voor data validatie.