Skip to content

Latest commit

 

History

History
81 lines (67 loc) · 3.86 KB

APIexamples.md

File metadata and controls

81 lines (67 loc) · 3.86 KB

Voorbeelden gebruik van de API

ETF v2 is te gebruiken via een REST API. Hieronder volgen enkele voorbeelden van gebruik van deze API, momenteel op de Beta omgeving:

http://beta.validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp-2.0.0

Documentatie

Zie http://docs.etf-validator.net/v2.0/Developer_manuals/WEB-API.html voor de API.

Nota bene: het verdient sterk aanbeveling om meer te weten over de concepten en gebruikte begrippen van het ETF. Zie o.a. http://docs.etf-validator.net/v2.0/Developer_manuals/Developing_Executable_Test_Suites.html#_information_and_concepts_used_by_all_executable_test_suites

Swagger: documentatie van de API met live voorbeelden

De API is gespecifieerd via een Swagger document:

http://beta.validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp-2.0.0/swagger-ui.html

Het ETF biedt via Swagger de mogelijkheid direct operaties van de API te testen en de documentatie in te zien.

Voorbeeld: valideer metadata document

Hier volgt een voorbeeld om een metadata document te valideren. Het gaat om dit document, uit het NGR (metadata dataset) http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/8829e5dd-c861-4639-a6c8-fdbb6e3440d2

XML doc via NGR: http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/8829e5dd-c861-4639-a6c8-fdbb6e3440d2

 1. Opvragen beschikbare validators met Curl:
curl -X GET --header 'Accept: application/json' 'http://beta.validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp-2.0.0/v2/ExecutableTestSuites.json?fields=*'

Dit geeft erg veel informatie terug. Om de lijst te beperken, gebruik de fields-parameter, bijvoorbeeld:

curl -X GET --header 'Accept: application/json' 'http://beta.validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp-2.0.0/v2/ExecutableTestSuites.json?fields=id,label,description'
 1. Haal uit het response de id van de ExecutableTestSuite (NB voorbeeld hieronder is geen volledig JSON document, maar toont alleen relevante delen):
{
 "id": "EID25266ccc-fd2e-11e7-1038-09173f13e4c5",
 "label": "Alle tests voor metadata Nederlands profiel op ISO 19115 v13 INSPIRE geharmoniseerd 2014",
 "description": "Schema validatie en schematron tests voor metadata Nederlands profiel op ISO 19115 v13 INSPIRE geharmoniseerd 2014"
}
 1. gebruik de id om een test te draaien. via HTTP POST, verstuur de volgende data:
{
  "label": "Test run on 15:00 - 01.01.2018 with Conformance class Conformance Class: Nederlands profiel op ISO 19115 v13 INSPIRE geharmoniseerd 2014",
  "executableTestSuiteIds": ["EID25266ccc-fd2e-11e7-1038-09173f13e4c5"],
  "arguments": {
    "files_to_test": ".*",
    "tests_to_execute": ".*"
   },
   "testObject": {
    "resources": {
  			"data": "http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/8829e5dd-c861-4639-a6c8-fdbb6e3440d2"
    }
   }
}

Naar:

http://beta.validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp-2.0.0/v2/TestRuns
 1. Als het goed is draait de test nu. Het response geeft de ID en een URL (ref) van de testrun weer om de status op te vragen:
...
"ref": "http://beta.validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp-2.0.0/v2/TestRuns/aaa57b47-0d8a-4d96-be97-8a713e6d7845.json",
  "testRuns": {
   "TestRun": {
    "id": "EIDaaa57b47-0d8a-4d96-be97-8a713e6d7845",
    "status": "UNDEFINED",
 ...
 1. Volg de status van de validatie: http://beta.validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp-2.0.0/v2/TestRuns/aaa57b47-0d8a-4d96-be97-8a713e6d7845.json

 2. als de test is afgerond volgt in JSON formaat de rapportage van de validatie. Dit rapport is een uitgebreid (JSON) document, met o.a. het overall resultaat, de gebruikte tests en teststappen en per teststap, tot op het laagste niveau de rapportage.

 3. tip: om een leesbaarder rapport te krijgen, kan het handig zijn de HTML versie op te vragen (verander de "extensie" van .json naar .html): http://beta.validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp-2.0.0/v2/TestRuns/aaa57b47-0d8a-4d96-be97-8a713e6d7845.html