Skip to content
PSeudoCode Compiler (Hun syntax)
Java Other
  1. Java 98.6%
  2. Other 1.4%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
install
src
tests
LICENSE
README.md
pom.xml

README.md

PSeudoCode-Compiler

Telepítés

Jelenleg csak forrásból lehet telepíteni. Minimum Java JRE 8 szükséges a futtatáshoz.

Az integrációs tesztekhez jelenleg Linuxra van szükség. (Vagy bármire ami támogatja a bash scripteket.)

Telepítés Linuxon forrásból

Futtasd a maven builet clean install góllal, majd indítsd el a install/install.sh-t.

Telepítés Windowson forrásból

Futtasd a maven builet clean install góllal, majd indítsd el a install/install.bat scriptet.

Manuális telepítés

Helyezd a psre.jar fájlt olyan helyre, ami a PATH környezeti változóban található, vagy az itt felsoroltak körül valahol: (Operációsrendszertől függően)

  • /bin
  • /sbin
  • /usr/bin
  • /usr/sbin
  • C:\Windows

Használat

$ psre [fájl] [Beállítások és IO beállítások]

Beállítások:

Kapcsoló Hatás
-c, --compile A bemeneti forrást a fordító fordítsa le
-r, --run Futtassa le a programot (*1)
-d, --debug Debugger indítása, hibakeresési mód
-s, --semi-compressed Félig tömörített mód (alapértelmezett)
-f, --fully-compressed Teljesen tömörített mód (beta)
-h, --help Kiírja ezt a táblázatot
-i, --info Kiírja a megadott fájl meta adatait
-v, --version Kiírja a telepített psre verzióját
--nogui Kikapcsolja a grafikus funkciókat
--jailed Engedélyez minden olyan IOstreamet ami egy mappában van a forrásfájlal, viszont tilt minden mást.

*1: Opcionális ha van -s vagy -f kapcsoló

IO Beállítások:

Kapcsoló Hatás
--input-file Fájlból olvas be
--input-base64 Base64 kódot olvas be (beta)
--input-stdin A szabvány bemeneten (stdin) olvas be
--output-file Fájlba menti a kimenetet
--output-stdout A szabvány kimeneten (stdout) írja ki a kiemnetet

Lefordított kód indítása Linuxon

Használd a ./fájl_neve.psc parancsot. Az első sor miatt automatikusan a telepített psre-hez fogja társítani.

Példa programok

Példa programok hamarosan...

Trello

A projekt trello táblája: Trello

Web Interfész

Itt elérhető

You can’t perform that action at this time.