Sklep postawiony na języku PHP a dokładniej na frameworku Symfony3.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
src
tests
var
web
.gitignore
README.md
composer.json
composer.lock
phpunit.xml.dist

README.md

BengShop

Jest sklepem z podstawowymi funkcjonalnościami tworzonym na konkurs Daj się poznać.

Funkcjonalności

Strona jest bardzo prosta i posiada jedynie podstawowe funkcje sklepu. To znaczy można dodawać produkty, edytować je, administrator może w jego panelu analizować wszystkie rzeczy jak właśnie lista produktów, dodawać nowe marki, kategorie lub opcje dostawy.

Podczas tworzenia projektu dodawałem minimum jeden post tygodniowo na mojego bloga, na którego Cię zapraszam!

Jak zainstalować projekt?

  • Pobierz projekt za pomocą 'git clone'
  • Uruchom plik app/config/parameters.yml i uzupełnij dane dostępowe
  • Uruchom wiersz poleceń w folderze projektu
  • Wpisz 'composer install' (jeżeli nie masz composera, to musisz go zainstalować!)
  • Wpisz 'php bin/console doctrine:database:create'
  • Po utworzonej bazie wpisz 'php bin/console doctrine:schema:update'
  • Na sam koniec wpisz jeszcze 'php bin/console doctrine:fixtures:load' w celu dodania przykładowych produktów, kategorii, marek, oraz użytkowników.
  • Jeżeli chcesz zalogować się jako administrator wpisz login: user1, hasło: user.
  • Tworzy się pięciu użytkowników, więc jeżeli chcesz to zaloguj się jako user2 z tym samym hasłem co administrator, dzięki temu będziesz zwykłym użytkownikiem.

Pomoc

Jeżeli coś Ci nie zadziała, wyskoczy błąd, z którym nie możesz sobie poradzić to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu ze mną, a postaram się pomóc Ci w poprawnym zainstalowaniu projektu.