Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

650 lines (649 sloc) 53.811 kb

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2013
VisualStudioVersion = 12.0.30501.0
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Samples", "Samples", "{CCFACE51-18FA-4C5D-9F89-EC58881786A9}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Tests", "Tests", "{A3097EAF-9D1B-416A-822E-F679D768BC55}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Legacy Support", "Legacy Support", "{44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}"
ProjectSection(SolutionItems) = preProject
source\ReadMe.txt = source\ReadMe.txt
EndProjectSection
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Tests", "Tests", "{13FEFF53-9CD2-4BF1-9128-A60F99E5532F}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.AspNet", "source\Glimpse.AspNet\Glimpse.AspNet.csproj", "{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Core", "source\Glimpse.Core\Glimpse.Core.csproj", "{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Test.Core", "source\Glimpse.Test.Core\Glimpse.Test.Core.csproj", "{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Test.AspNet", "source\Glimpse.Test.AspNet\Glimpse.Test.AspNet.csproj", "{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Mvc", "source\Glimpse.Mvc\Glimpse.Mvc.csproj", "{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Test.Mvc", "source\Glimpse.Test.Mvc\Glimpse.Test.Mvc.csproj", "{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Mvc3.MusicStore.Sample", "source\Glimpse.Mvc3.MusicStore.Sample\Glimpse.Mvc3.MusicStore.Sample.csproj", "{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Core.Net35", "source\Glimpse.Core.Net35\Glimpse.Core.Net35.csproj", "{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Test.Core.Net35", "source\Glimpse.Test.Core.Net35\Glimpse.Test.Core.Net35.csproj", "{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.AspNet.Net35", "source\Glimpse.AspNet.Net35\Glimpse.AspNet.Net35.csproj", "{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = ".nuget", ".nuget", "{0352975D-08B7-435E-B444-A77292D4F6E1}"
ProjectSection(SolutionItems) = preProject
.nuget\NuGet.exe = .nuget\NuGet.exe
.nuget\packages.config = .nuget\packages.config
EndProjectSection
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Mvc2", "source\Glimpse.Mvc2\Glimpse.Mvc2.csproj", "{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Test.Common", "source\Glimpse.Test.Common\Glimpse.Test.Common.csproj", "{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Ado", "source\Glimpse.Ado\Glimpse.Ado.csproj", "{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.EF", "source\Glimpse.EF\Glimpse.EF.csproj", "{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Core.Net40", "source\Glimpse.Core.Net40\Glimpse.Core.Net40.csproj", "{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Core.Net45", "source\Glimpse.Core.Net45\Glimpse.Core.Net45.csproj", "{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.AspNet.Net40", "source\Glimpse.AspNet.Net40\Glimpse.AspNet.Net40.csproj", "{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.AspNet.Net45", "source\Glimpse.AspNet.Net45\Glimpse.AspNet.Net45.csproj", "{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Mvc3", "source\Glimpse.Mvc3\Glimpse.Mvc3.csproj", "{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Mvc4.MusicStore.Sample", "source\Glimpse.Mvc4.MusicStore.Sample\Glimpse.Mvc4.MusicStore.Sample.csproj", "{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Mvc4", "source\Glimpse.Mvc4\Glimpse.Mvc4.csproj", "{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Ado.Net45", "source\Glimpse.Ado.Net45\Glimpse.Ado.Net45.csproj", "{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Ado.Net40", "source\Glimpse.Ado.Net40\Glimpse.Ado.Net40.csproj", "{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Ado.Net35", "source\Glimpse.Ado.Net35\Glimpse.Ado.Net35.csproj", "{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.EF5.Net40", "source\Glimpse.EF5.Net40\Glimpse.EF5.Net40.csproj", "{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.EF5.Net45", "source\Glimpse.EF5.Net45\Glimpse.EF5.Net45.csproj", "{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.EF6.Net40", "source\Glimpse.EF6.Net40\Glimpse.EF6.Net40.csproj", "{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.EF6.Net45", "source\Glimpse.EF6.Net45\Glimpse.EF6.Net45.csproj", "{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.EF43.Net40", "source\Glimpse.EF43.Net40\Glimpse.EF43.Net40.csproj", "{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WebForms.WingTip.Sample", "source\Glimpse.WebForms.WingTip.Sample\Glimpse.WebForms.WingTip.Sample.csproj", "{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Mvc5", "source\Glimpse.Mvc5\Glimpse.Mvc5.csproj", "{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WebForms", "source\Glimpse.WebForms\Glimpse.WebForms.csproj", "{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WebForms.Net35", "source\Glimpse.WebForms.Net35\Glimpse.WebForms.Net35.csproj", "{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WebForms.Net40", "source\Glimpse.WebForms.Net40\Glimpse.WebForms.Net40.csproj", "{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WebForms.Net45", "source\Glimpse.WebForms.Net45\Glimpse.WebForms.Net45.csproj", "{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure", "source\Glimpse.WindowsAzure\Glimpse.WindowsAzure.csproj", "{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure.Caching", "source\Glimpse.WindowsAzure.Caching\Glimpse.WindowsAzure.Caching.csproj", "{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure.ServiceBus", "source\Glimpse.WindowsAzure.ServiceBus\Glimpse.WindowsAzure.ServiceBus.csproj", "{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure.Storage", "source\Glimpse.WindowsAzure.Storage\Glimpse.WindowsAzure.Storage.csproj", "{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure.Net40", "source\Glimpse.WindowsAzure.Net40\Glimpse.WindowsAzure.Net40.csproj", "{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure.ServiceBus.Net40", "source\Glimpse.WindowsAzure.ServiceBus.Net40\Glimpse.WindowsAzure.ServiceBus.Net40.csproj", "{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure.Caching.Net40", "source\Glimpse.WindowsAzure.Caching.Net40\Glimpse.WindowsAzure.Caching.Net40.csproj", "{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure.Storage.Net40", "source\Glimpse.WindowsAzure.Storage.Net40\Glimpse.WindowsAzure.Storage.Net40.csproj", "{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "WindowsAzure", "WindowsAzure", "{4288D838-C35F-4226-AEAD-766A19CF31CD}"
EndProject
Project("{CC5FD16D-436D-48AD-A40C-5A424C6E3E79}") = "Glimpse.WindowsAzure.Sample", "source\Glimpse.WindowsAzure.Sample\Glimpse.WindowsAzure.Sample.ccproj", "{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.WindowsAzure.WebRole.Sample", "source\Glimpse.WindowsAzure.WebRole.Sample\Glimpse.WindowsAzure.WebRole.Sample.csproj", "{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Mvc5.MusicStore.Sample", "source\Glimpse.Mvc5.MusicStore.Sample\Glimpse.Mvc5.MusicStore.Sample.csproj", "{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = ".items", ".items", "{EC933034-7250-4B53-A041-0D5DF203712B}"
ProjectSection(SolutionItems) = preProject
source\Settings.StyleCop = source\Settings.StyleCop
EndProjectSection
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Glimpse.Test.Ado", "Glimpse.Test.Ado\Glimpse.Test.Ado.csproj", "{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{FDDFC8A6-CDDF-4BC6-9F07-E76050E1EEE7}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{C1289CE8-3259-41D9-893E-7A4E6F772D30}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{0A68B072-7918-45AC-BB78-F05789D0BF44}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{4C993B73-D03A-4080-B31E-C04F23372997}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{1AEDC219-C2A4-422E-8DD8-A9ABAE1B4F3B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{3F948157-7469-45F1-A453-B0D9095EAE51}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{310D2FEA-6B20-4D2E-869D-EC3B578FF552}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{C58BDD08-9093-43AC-9AEE-0DE2CF15DBEF}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{74538019-5CD0-4FCE-8D26-09F93E4E2A8C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{2E11865D-5484-4C3C-9C4B-940D8FCE043A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
{13FEFF53-9CD2-4BF1-9128-A60F99E5532F} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{9923BFBD-EA73-4719-A418-213003862550} = {A3097EAF-9D1B-416A-822E-F679D768BC55}
{76714E46-AFE9-49F0-AEE8-C8A966195914} = {A3097EAF-9D1B-416A-822E-F679D768BC55}
{FE12BC0C-CD22-4D24-BFC7-13ED1C428BAD} = {A3097EAF-9D1B-416A-822E-F679D768BC55}
{32DCD27D-A84C-4250-B657-408B3620A9AC} = {CCFACE51-18FA-4C5D-9F89-EC58881786A9}
{22E8C0B0-E32F-4598-896F-81F3A6BD9862} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{E242E3FC-DEF4-45E2-A129-A5DC3B0B8F9B} = {13FEFF53-9CD2-4BF1-9128-A60F99E5532F}
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE444} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{6B8B535F-923B-4083-A5BD-31A34F5230A1} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{BC28BB90-8BF2-4D54-B96E-0E0181DDF432} = {A3097EAF-9D1B-416A-822E-F679D768BC55}
{DD93B23C-E2D7-4283-9F3F-88F87271018B} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{2CB2400F-BC66-4074-B6E4-177A6F78163E} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1DEA0} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C548} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{585C1C27-8D37-4CB6-BD0F-464487845661} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{C2C38EE9-01B7-4929-B7E9-086077D1AB58} = {CCFACE51-18FA-4C5D-9F89-EC58881786A9}
{D3644A2E-1A2D-42DB-9646-8EDF2855C478} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{1594ADD8-62F8-417B-BD69-131AFBBF51BC} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{EE152A2E-E27F-4329-A40A-6951387D3629} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{4E0483E0-A87C-40C6-A82E-078D1DF8C0AC} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{8BAAD0C1-E44B-4E1B-9206-A1D8B9CD4870} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{9A9DDFC7-B342-4E2E-99D6-2657AB8E3627} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{1C1FABFD-768A-4E03-88DD-14E04F6B4DD8} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{90D8F914-7271-466E-8A87-218176C39719} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{6F3F9D55-2BE0-47E8-83D2-0F488504CF4A} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{214472C2-5C93-440A-8E14-BADC49CA6FE6} = {CCFACE51-18FA-4C5D-9F89-EC58881786A9}
{BCDCF0D0-77CF-4589-BE46-C86FE11781E5} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{971143D1-B40E-4AF4-AD3D-D4FFAD3FE555} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{DED28E26-8A57-472A-A454-E45643F1D555} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{DD576747-CD93-43F0-8648-6CDC5CD9C555} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{C0A9A534-5DC9-4A26-952B-71D43160B597} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{D0A04D21-2403-4458-905E-027F6651823D} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{98DDA3F0-13CC-428E-ABC0-0729C7C55F80} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{DB3BB9CB-F577-42E8-8108-DB17EA0DE113} = {44EAFB31-C422-4B52-BBCE-18A3E95713DC}
{4288D838-C35F-4226-AEAD-766A19CF31CD} = {CCFACE51-18FA-4C5D-9F89-EC58881786A9}
{9872CF80-D354-4A19-A28B-B5FE62DA3DF5} = {4288D838-C35F-4226-AEAD-766A19CF31CD}
{FE76DB8B-5FE3-4F25-B816-4EF2E6F20FFB} = {4288D838-C35F-4226-AEAD-766A19CF31CD}
{B373218F-19BB-4D5E-9EA7-000FDFD9BE5D} = {CCFACE51-18FA-4C5D-9F89-EC58881786A9}
{A38DA38F-8669-4B99-9DE8-51BF747B9A67} = {A3097EAF-9D1B-416A-822E-F679D768BC55}
EndGlobalSection
EndGlobal
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.