@GovernIB

Govern de les Illes Balears

Repositoris de Codi Obert del Govern de les Illes Balears (http://GovernIB.github.io)

 • Repositori per a la Interoperabilitat dels Procediments Administratius

  Java 1 Updated Jul 23, 2018
 • Nou component de tramitació electrònica SISTRA2

  Java Updated Jul 23, 2018
 • Aplicació web de registre d'anotacions a llibres d'entrada i sortida

  Java 2 3 Updated Jul 23, 2018
 • Plugins de Login

  Updated Jul 23, 2018
 • Java 1 1 Updated Jul 23, 2018
 • Gestor de continguts administratius

  Java 2 GPL-3.0 Updated Jul 18, 2018
 • Gestor d'expedients administratius

  Java 3 3 GPL-3.0 Updated Jul 10, 2018
 • Sistema de Tramitació Administrativa de les Illes Balears

  Java 2 1 GPL-2.0 Updated Jul 4, 2018
 • PortaFIB: Portafirmes Digital de les Illes Balears

  Java 2 Updated Jun 27, 2018
 • Repositori maven de tots els projectes de la CAIB

  Updated Jun 27, 2018
 • Repositori de Plugins per les Aplicacions del KitAnibal

  Java 2 Updated Jun 26, 2018
 • Aplicació passarel·la entre les aplicacions de gestió d'expedients electrònics i els serveis de notificacions

  JavaScript Updated Jun 22, 2018
 • Diferents implementacions del Emissors disponibles

  Java Updated Jun 22, 2018
 • Java Updated Jun 20, 2018
 • Plataforma de Interoperabilitat de les Illes Balears

  XSLT Updated Jun 5, 2018
 • Servidor Local de Dir3 per les aplicacions de la CAIB

  Java 1 Updated Jun 1, 2018
 • Gestor Documental de les Illes Balears (Arxiu CAIB)

  Java Updated May 21, 2018
 • Recopilació de Plugins de PluginsIB per Entitat i per Aplicació

  Java 1 Updated May 9, 2018
 • Emissor SCSP propi del Govern Balear

  Java Updated May 4, 2018
 • Generador d'Aplicacions

  Java 1 1 Updated Mar 5, 2018
 • Web informativa dels repositoris de codi obert del Govern de les Illes Balears

  CSS Updated Jun 27, 2017
 • Updated Sep 29, 2016
 • 0

  People

  This organization has no public members. You must be a member to see who’s a part of this organization.