Afegir camp "Correu electrònic" a l'apartat responsable UA - ROLSAC 1.2 #344

Closed
sgelabert-dgtic opened this Issue Apr 27, 2016 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
3 participants
@sgelabert-dgtic

Es sol·licita incorporar la funcionalitat de correu electrònic per al responsable d'una UA desenvolupada en ROLSAC 1.3 (#343) sobre la branca ROLSAC 1.2.
S'ha de tenir en compte:

  • Modificar scripts de BBDD branca 1.2 i 1.3 (rolsac_update_schema_from_1.2.sql) suposant que és un canvi des de la versió 1.2
  • Consolidar els canvis en l'API versions 1.2 i 1.3
  • Actualitzar sac-api-client.jar en els projectes relacionats (GUSITE, WEBCAIB i SEUCAIB)
    Gràcies.
@dmadronal-indra

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@dmadronal-indra

dmadronal-indra May 3, 2016

Contributor

Se han actualizado las aplicaciones GUSITE, WEBCAIB i SEUCAIB, con la nueva librería.

Contributor

dmadronal-indra commented May 3, 2016

Se han actualizado las aplicaciones GUSITE, WEBCAIB i SEUCAIB, con la nueva librería.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment