@GreatAttractor GreatAttractor released this Jan 7, 2017 · 10 commits to master since this release

Assets 4

Bug fixes:

– Fixed drawing of histogram and tone curve

Poprawki błędów:

– Poprawiono wyświetlanie histogramu i krzywej tonalnej