@GreatAttractor GreatAttractor released this Jun 5, 2017 · 4 commits to master since this release

Assets 3

New features:

 • Better AVI support via libav

Bug fixes:

 • Fixed crashes during triangulation

Nowe funkcje:

 • Lepsza obsługa plików AVI dzięki libav

Poprawki błędów:

 • Naprawiono błędy występujące podczas triangulacji

@GreatAttractor GreatAttractor released this Jan 8, 2017 · 8 commits to master since this release

Assets 3

Video tutorials: https://www.youtube.com/watch?v=_68kEYBXkLw&list=PLCKkDZ7up_-VRMzGQ0bmmiXL39z78zwdE

New features:

 • Image alignment using the intensity centroid (useful for planets)
 • Structure detection for better automatic placement of reference points
 • Zoom function in image view widgets
 • More controls for automatic reference point placement
 • Displaying and exporting of frame quality data
 • Generating the composite of best fragments of all frames

Bug fixes:

 • Fixed opening AVI files produced by FFMPEG

Nowe funkcje:

 • Stabilizacja wideo z użyciem centroidu jasności (przydatna do planet)
 • Ulepszone automatycznie rozmieszczanie punktów odniesienia dzięki wykrywaniu struktur w obrazie
 • Skalowanie podglądu obrazów
 • Więcej ustawień dotyczących automatycznego rozmieszczania punktów odniesienia
 • Wyświetlanie i eksport danych o jakości klatek
 • Generowanie zestawienia najlepszych fragmentów wszystkich klatek

Poprawki błędów:

 • Błąd przy otwieraniu plików AVI utworzonych przez FFMPEG

@GreatAttractor GreatAttractor released this Aug 5, 2016 · 27 commits to master since this release

Assets 3

New features:

 • Support for Y8/Y800 AVI files

Enhancements:

 • User-configurable brightness threshold for automatic placement of reference points

Nowe funkcje:

 • Obsługa plików AVI Y8/Y800

Ulepszenia:

 • Możliwość wyboru progu jasności dla automatycznego rozmieszczania punktów odniesienia

@GreatAttractor GreatAttractor released this Jun 6, 2016 · 33 commits to master since this release

Assets 3

New features:

 • Multilingual user interface support
 • Polish language version

@GreatAttractor GreatAttractor released this May 22, 2016 · 41 commits to master since this release

Assets 3

New features:

 • Demosaicing of raw color images

Bug fixes:

 • Error on opening SER videos recorded by Genika software
 • Incorrect RGB channel order when saving a BMP

@GreatAttractor GreatAttractor released this May 8, 2016 · 52 commits to master since this release

Assets 3

Send questions, bug reports and other feedback to the e-mail address in README.md.

@GreatAttractor GreatAttractor released this May 1, 2016 · 55 commits to master since this release

Assets 3

Send questions, bug reports and other feedback to the e-mail address in README.md.