Version 0.2.0

@GreatAttractor GreatAttractor released this Jan 7, 2017

Video tutorials: https://www.youtube.com/watch?v=_68kEYBXkLw&list=PLCKkDZ7up_-VRMzGQ0bmmiXL39z78zwdE

New features:

 • Image alignment using the intensity centroid (useful for planets)
 • Structure detection for better automatic placement of reference points
 • Zoom function in image view widgets
 • More controls for automatic reference point placement
 • Displaying and exporting of frame quality data
 • Generating the composite of best fragments of all frames

Bug fixes:

 • Fixed opening AVI files produced by FFMPEG

Nowe funkcje:

 • Stabilizacja wideo z użyciem centroidu jasności (przydatna do planet)
 • Ulepszone automatycznie rozmieszczanie punktów odniesienia dzięki wykrywaniu struktur w obrazie
 • Skalowanie podglądu obrazów
 • Więcej ustawień dotyczących automatycznego rozmieszczania punktów odniesienia
 • Wyświetlanie i eksport danych o jakości klatek
 • Generowanie zestawienia najlepszych fragmentów wszystkich klatek

Poprawki błędów:

 • Błąd przy otwieraniu plików AVI utworzonych przez FFMPEG

Downloads

v0.1.1

@GreatAttractor GreatAttractor released this Aug 5, 2016 · 19 commits to master since this release

New features:

 • Support for Y8/Y800 AVI files

Enhancements:

 • User-configurable brightness threshold for automatic placement of reference points

Nowe funkcje:

 • Obsługa plików AVI Y8/Y800

Ulepszenia:

 • Możliwość wyboru progu jasności dla automatycznego rozmieszczania punktów odniesienia

Downloads

v0.1.0

@GreatAttractor GreatAttractor released this Jun 6, 2016 · 25 commits to master since this release

New features:

 • Multilingual user interface support
 • Polish language version

Downloads

v0.0.3

@GreatAttractor GreatAttractor released this May 22, 2016 · 33 commits to master since this release

New features:

 • Demosaicing of raw color images

Bug fixes:

 • Error on opening SER videos recorded by Genika software
 • Incorrect RGB channel order when saving a BMP

Downloads

v0.0.2

@GreatAttractor GreatAttractor released this May 8, 2016 · 44 commits to master since this release

Send questions, bug reports and other feedback to the e-mail address in README.md.

Downloads

v0.0.1

@GreatAttractor GreatAttractor released this May 1, 2016 · 47 commits to master since this release

Send questions, bug reports and other feedback to the e-mail address in README.md.

Downloads