Suggesties van de talks
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
borat.jpg

README.md

Groningen.rb Talk Suggestions

Heb je altijd al een spreker willen zien of over een bepaald onderwerp binnen Ruby willen weten? Misschien wil je zelf een keer spreken? Stel het dan aan ons voor!

De regels zijn als volgt:

  • Fork deze repository.
  • Open het README.md bestand en vervang de content door de beschrijving van jouw spreker en het onderwerp.
  • Vervang eventueel borat.jpg door een bijpassende afbeelding.
  • Maak van je fork een pull request aan.

Wij gaan dan werken aan de onderwerpen met de meerste plus-ones.