Grunn.io portal source
Ruby CoffeeScript JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
lib
public
script
test
vendor
.gitignore
.powenv-example
Capfile
Gemfile
Gemfile.lock
Guardfile
README.md
Rakefile
VERSION
config.ru
fabfile.py

README.md

Grunn.io

Grunn.io is een database vol met internet technologie, van de vruchtbare bodem van Groningen.

Statusupdate

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe versie van Grunn.io. De huidige applicatie wordt niet meer onderhouden! Volg @grunnio voor de laatste updates.

Releases

0.0.9

Beta versie.

Vereisten

  • Ruby 1.9.3
  • Bundler

Development

$ git clone git@github.com:Grunnio/grunnio.git

$ cd grunnio

$ bundle install

$ rake db:create

$ rake db:migrate

$ rails server

Git flow

De Grunn.io repository is ingedeeld volgens van het Git flow model.

Installeer de git flow utility op OS X met brew: $ brew install git-flow

  • development: develop branch
  • productie (stable): master branch

Start een nieuwe feature:

$ git flow feature start my-kickass-feature

Verhoog de versie en commit:

$ git flow feature finish my-kickass-feature

Release development naar master:

$ git flow release start 0.0.x

Verhoog de versie en commit:

$ git flow release finish 0.0.x