No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
grafik
sounds
.gitignore
Asteroids.class
Asteroids.java
Bullet.class
Bullet.java
Circle.java
Fire2.png
Game.class
Game.java
HighScore.java
Point2D.class
Point2D.java
Read Me.rtf
ReadMe.txt
Rectangle.class
Rectangle.java
Shape.class
Shape.java
Ship.class
Ship.java
SimpleVector.class
SimpleVector.java
SpaceObject.class
SpaceObject.java
StdAudio.class
StdAudio.java
StdDraw.class
StdDraw.java
Untitled.rtf
Vector.java
asteroid.class
asteroid.java
sfx.wav
ship1.png

ReadMe.txt

Leikurinn spilast úr Asteroids.java, en annars gerir það ekkert.

Asteroids.java býr til nýjan Game hlut og kallar á play()

Game heldur utan um leikinn sjálfan. Hann býr til alla hlutina á skjánum, kallar á þá, teiknar osfrv.

SpaceObject.java er yfirklasi af geimhlutum. Hann heldur utan um allar þær breytur sem asteroid, Bullet og Ship eiga sameiginlegt, ss. staðsetningu stefnu og snúning. SO inniheldur líka intersects() sem tékkar á árekstrum og move() sem hreyfir hlutinn, allt eftir gildum á hraða, stefnu osfrv. Sérhver undirklasi hefur sitt eigið draw() sem tekinar hlutinn á skjáinn

asteroid.java er sérhvert smástyrni á skjánum. Þau eru í þremur stærðum, og hver stærð hefur 3 mismunandi laganir. asteroid.destroy() eyðir smástyrninu og býr til tvö ný ef það er ekki minnsta stærðin. Í leiknum eru asteriodin geymd í SimpleVector, sem er smá breytt til að bæta við replace, sem skrifar nýtt styrni yfir smástyrnið í því hólfi

Ship.java er skipið sjálft, það getur skotið, en það býr til nýtt Bullet.
Í leiknum eru Bullet-tin eru geymd í 25 staka fylki