Hapf, Hacker Adana tarafından geliştirilen, saklanmış yönetici panellerini bulmanızı sağlayan gelişmiş araçtır.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
README.md
requirements.txt
setup.py

README.md

Hapf - The Hacker Adana Project.

The Hacker Adana - Since 2012

Platform Python Twitter Donate Github

Hapf

Hapf, Hacker Adana tarafından geliştirilen, saklanmış yönetici panellerini bulmanızı sağlayan gelişmiş araçtır.

Hapf Özellikleri

 • Hapf 480+ panel listesine sahiptir. Hapf, bu listeyi üçe bölmüştür ve tarama seviyesini sizin seçmenize izin verir.
 • Hapf hızlı tarama özelliği sunar. Httplib2 modülü daha hızlıdır ve Hapf 3.0 sürümü, httplib2 kullanır.
 • Hapf wordlist destekler. Wordlist dosyanızla hedef sistem üzerinde adres kontrolü yapabilirsiniz.
 • Hapf User Agent destekler. Tarama sırasında Hapf, hedef sisteme sizi bir tarayıcı olarak gösterir.
 • Hapf Tor destekler. Anonim tarama yapmak için Tor kullanabilirsiniz. 9050 portu kullanmıyorsanız parametre ile belirtebilirisiz. Hapf buna izin verir.
 • Hapf ile, yardıma ihtiyacınız olduğunda yardım alabileceğiniz geliştirici ekibe sahip olursunuz.
 • Ve en önemlisi! Komut satırı kullanmak zorunda değilsiniz. Hapf aracının bir grafik arayüzü bulunur.

Destek Olun!

Bizlere destek olmak ister misiniz? O halde bir mail ile görüşlerinizi bildirin! Projelerin devamlılığı için önemlidir!

HackerAdana@Protonmail.com

Kurulum

(Ubuntu/Debian tabanlı dağıtımlar için)

sudo apt-get install gcc git python-pip
git clone https://github.com/HackerAdana/py-admin-finder.git ~/hapf; cd ~/hapf
sudo pip install -r requirements.txt
sudo python setup.py --install

Kullanım

Standart kullanım için tek parametreye ihtiyacınız vardır. --url parametresi.

--url yada -u parametresi

Hedef sistemin adresini bu parametre ile belirtirsiniz.

hapf --url example.com

yada

hapf -u example.com

--level yada -l parametresi

Tarama seviyesinin belirlendiği parametredir.

Belirtilmediğinde varsayılan --level parametresi 1'dir. Yani yalnızca kök dizinde deneme yapar.

 1. Yalnızca kök dizin (example .com/admin.php)

 2. Kök dizin ve alt dizinler (example .com/file/admin.php)

 3. Alt alan adları (admin .example .com)

  hapf --url example.com --level 3

yada

hapf -u example.com -l 3

--wordlist yada -w parametresi

Sözcük listesindeki kelimeler kullanmak isterseniz bu parametreyi kullanmalısınız. Bu parametre --level parametresi ile birlikte kullanılamaz.

hapf --url example.com --wordlist /root/wordlist.lst

yada

hapf -u example.com -w /tmp/word.txt

--random-agent yada -ra parametresi

Bir bağlantı isteği yolladığınızda tarayıcınızın kimliğide sisteme iletilir. (İşletim sistemi bilgileri, tarayıcı bilgileri gibi bilgiler)

Hapf varsayılan olarak Windows 10 Chrome olarak ayarlanmıştır. Bu parametre ile rastgele User-Agent belirleyebilirsiniz.

hapf --url example.com --level 2 --random-agent

yada

hapf -u example.com -w /tmp/word.lst -ra

--tor parametresi

Hapf önceki sürümlerinde proxy desteği vermezdi. 3.0+ sürümler için Socks5 Tor Proxy desteği etkindir. Varsayılan Tor portu:9050'dir.

hapf --url example.com --level 2 --tor

yada

hapf -u example.com -w /root/dizin/kelimeler.txt --tor

-tor-port parametresi

Tor paketini sisteme kurduğunuzda Tor'un varsayılan portu 9050 olarak belirlenir. Portta değişiklik yaptıysanız bu parametre ile Socks5 portunu belirtebilirsiniz. --tor portu olmadan kullanılamaz.

hapf --url example.com --tor --tor-port 9051

--version yada -v parametresi

Kullandığınız Hapf sürümünün bilgisini verir.

hapf -v

yada

hapf --version

İletişim

Değişim Günlüğü

Hapf (3.0)

7 Temmuz 2018; Aciliyet: Orta

 • httlib modülü yerine httplib2 kullanıldı.
 • Tarama sonrası sonuçlar diyaloğu eklendi.
 • Parametrelere kısa argüman eklendi.
 • Wordlist modülünde optimizasyonlar yapıldı. Büyük dosyalar daha hızlı okunabilecek.
 • User Agent özelliği eklendi. --random-agent ile rastgele User Agent belirlenebilecek. Varsayılan: Windows 10 Chrome
 • Tor Proxy desteği eklendi. Bu özellik için socks modülü kullanıldı.
 • Tor için port parametresi eklendi. Varsayılan parametre: 9050'dir.
 • Tarama metinlerinde değişiklik yapıldı.
 • Level 3 için liste düzenlendi.
 • Asistan modu kaldırıldı.

Hapf (2.1.1)

26 Ocak 2018; Aciliyet: Düşük

 • 301 ve 302 Kodu için düzenleme yapıldı.
 • İmla hataları giderildi.
 • Bir kaç optimizasyon yapıldı.

Hapf (2.1)

14 Ocak 2018; Aciliyet: Yüksek

 • Wordlist özelliği eklendi.
 • Bir kaç küçük optimizasyon yapıldı.

Hapf (2.0.2)

14 Aralık 2017; Aciliyet: Orta

 • İnternet bağlantı denetimi ile ilgili düzenleme yapıldı.

Hapf (2.0.1)

22 Ekim 2017; Aciliyet: Düşük

 • #3 ile ilgili düzenleme yapıldı.

Hapf (2.0)

22 Ağustos 2017; Aciliyet: Yüksek

 • Tasarımda büyük değişiklikler yapıldı.
 • Kurulum aracı desteği sonlandırıldı.
 • Panel listesi güncellendi.
 • Alt dizin arama özelliği eklendi.
 • Alt alan adı arama özelliği eklendi.
 • Bir çok optimizasyon yapıldı.
 • Bağlantı testi özelliği eklendi.
 • Gereksiz paramatreler kaldırıldı.

Hapf (1.2.1)

6 Mayıs 2017; Aciliyet: Yüksek

 • Kurulum aracıyla ilgili değişiklik yapıldı.

Hapf (1.2)

26 Ocak 2017; Aciliyet: Yüksek; Kararlı Sürüm

 • Güncelleme hatası giderildi.
 • Bilinmeyen durum hatası giderildi.
 • Otomatik güncelleme denetimi eklendi.
 • Tasarımda değişiklik yapıldı.
 • Yardım parametresi güncellendi. Yasal uyarı eklendi.

Hapf (1.1.4.1)

23 Kasım 2016; Aciliyet: Yüksek

 • Hatalar giderildi.
 • 64x mimari desteği eklendi.

Hapf (1.1.4)

32 Kasım 2016; Aciliyet: Orta

 • Güncelleme parametresi eklendi.
 • Kaynak kod kapatıldı.

Hapf (1.1.3)

6 Ekim 2016; Aciliyet: Düşük

 • Yazım hataları giderildi.
 • Hapf için kaldırma parametresi eklendi.

Hapf (1.1.2)

2 Ekim 2016; Aciliyet: Düşük

 • Yazım hataları giderildi.

Hapf (1.1.1)

1 Ekim 2016; Aciliyet: Orta

 • Yazım hataları giderildi.
 • Sürüm bilgisi parametresi eklendi.
 • Yardım parametresi eklendi.

Hapf (1.0)

23 Eylül 2016

 • Türkçe dil seçeneği eklendi.
 • Renklendirme yapıldı.