Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Data sets за HackFMI 8

Ето някои интересни data sets, с които можете да работите ! ;)

Портал за отворени данни на България - Open Data

Тук може да откриете данни за почти всичко - образование, здравеопазване, държавен бюджет, земеделие и тн. Ако нещо ви липсва дори можете да поискате данни през формата. Част от тях са и визуализирани.

Линк към проектите в GitHub

Europe Union Open Data Portal

Отворени данни на всички звена в Европейския съюз са предоставени за свободно използване.

Линк и повече информация

NASA's Data Portal

Това е повече от страхотен data set, NASA споделят данни, които можете да използвате за вашите проекти. (каквито и да са те, дори и междузвездни)

Линк и повече инфромация

Awesome Public Datasets в GitHub

В това github репо са събрани множество линкове към всякакви datasets - образование, правителства, machine learning, психология, спорт са само част от тях.

Вижте всички datasets

Wikipedia Datasets

Wikipedia също споделят данни, които може да използватe свободно.

Линк към тях

Datasets Subreddit

Reddit е една от най-големите платформи за новини, събираща на едно място съдържание, възможност за оценяване на новините и дискусия.

Линк към data sets

Stack Exchange

Stack-Exchange е платформа, състояща се от Q&A сайтове, включително и Stack-Overflow. Цялата тази информация, включваща стотици отговори на един въпрос може да бъде свалена в XML файл.

Линк към data set-a

А за какво може да използвате тези данни?

За да се сдобием с информация колко от въпросите са уникални? Ако сме имали отговори на въпроси преди, защо да не можем да направим автоматична система даваща ни отговори? Можем ли да научим машина да програмира, на база отговори в Stack-Overflow

The New York Times Developers Network

Защо просто да четем новини, когато можем да хакваме яки проекти с тях? Както се досещате тук може да видите и работите с информация от всякакви новини! NY Times имат архив от 1851 г. , където можете да търсите статии, коментари, ревюта на филми, а също може да използвате и Semantic API към техния Articles API.

Линк към data set-a

The Pokemon Pokedex

Pokemon започва като японска игра с карти, а днес вече се е превърнала в световен феномен. Споделяме линк към публичния API, откъдето може да достъпите информация за всички покемони.

Линк и допълнитлена информация

Регистрация за HackFMI 8 - Hack for Data ще бъде отворена до 14-ти декември. Побързайте да се включите! :)


Повече за условията и детайлите за хакатона.

Datasets from Perpetto

Perpettoподготвиха сървър с e-commerce данни специално за всички участници. Повече за dataset-те вижте тук.