Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
75 lines (51 sloc) 2.29 KB

Програма за Летния Хакатон.

Лекции:

12ти август, понеделник, От 18:00 в зала Мусала !

Тема:

Използване на Git & Github - Работа в екип и workflow

Презентатори:

13ти август, вторник, От 18:00 в зала Мусала !

Тема:

Python & Django - Създаване на уеб приложения

Презентатори:

14ти август, сряда - Начало 18:00 в Зала Мусала!

Тема:

Добри практики в JavaScript, UI frameworks, deployment

Програма

 • Защо са ни нужни добрите практики?
 • Наследяване
 • IIFE
 • Namespace pattern
 • Module pattern
 • Publish/subscribe
 • UI frameworks
 • Deployment с Gruntjs

Презентатори:

15ти август, четвъртък - Начало 18:00 в Зала Мусала!

Тема:

Project and Team Management - Какво става, когато не работиш сам в екип.

Програма

 • Management
 • Дефиниции
 • Нива на management
 • Project vs. Product manager
 • Management на софтуерни проекти
 • Estimations
 • Софтуер за management на проекти
 • First level management (Team Leader, Supervisor)
 • Дефиниции и основни задължения
 • Качества на добрия лидер
 • Ефективна обратна връзка
 • "Лидер без титла"
 • DISC профил
 • Жизнен цикъл на екипа
 • Ефективно водене на срещи
 • Дискусия на тема - Програмист -> Manager
 • Отворена дискусия с въпроси и отговори

Презентатори:

You can’t perform that action at this time.