Material de la xerrada "IoT, S stands for security"
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
slides.pdf

README.md

IoT-hackdayudg

Quant a

Diapositives de la xerrada "IoT, S stands for security" feta per l'Associació Hacking Lliure el dia 17 de Febrer de 2018 en el marc del HackDayUdG a la Universitat de Girona.

Recursos

Podeu consultar la xerrada enregistrada en vídeo al següent enllaç https://www.twitch.tv/videos/230001715

No es veuen gaire bé les diapositives al vídeo, pel que les hem penjat en aquest repositori i us recomanem que les aneu seguint amb l'explicació.

Enllaços d'interés