A scraping service above the (terrible) PeopleSoft implementation of Leiden University.
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
license.txt
package.json
server.js

README.md

uCheck (node.js backend)

uCheck automatiseert ingewikkelde stappen op uSis. Zodat Leidse studenten zich makkelijker kunnen inschrijven voor studieonderdelen en sneller hun cijfers kunnen controleren.

Install

 1. Installeer node.js

 2. Installeer npm:

  curl http://npmjs.org/install.sh | sh
  
 3. Installeer de benodigde modules:

  npm install express htmlparser soupselect
  
 4. Start de server

  node server.js
  
 5. Check of het werkt op

  http://localhost:3000/
  

  Als het werkt krijg je een "OK"

API

Cijfers in JSON

http://localhost:3000/cijfers/<s0000000>/<wachtwoord>/

Inschrijvingen in JSON

http://localhost:3000/inschrijvingen/<s0000000>/<wachtwoord>/<jaar>/
 • Jaar = 10 voor inschrijvingen in 2010-2011
 • Jaar = 11 voor inschrijvingen in 2011-2012

Voortgang in HTML

http://localhost:3000/cijfers/<s0000000>/<wachtwoord>/	 

Asynchroon

http://localhost:3000/cijfers_token/<s0000000>/<wachtwoord>/	
http://localhost:3000/inschrijvingen_token/<s0000000>/<wachtwoord>/<jaar>/

Bewaar de token, roep later dan deze call aan:

http://localhost:3000/token/<token>/

De JSON van cijfers en inschrijvingen worden een minuut bewaard. Als de token niet aanwezig is krijg je "invalid token" terug. Als de JSON nog niet gedownload is blijft de connectie 'alive' tot de JSON wordt gestuurd.

Servers

uCheck.nl draait op 2 servers. Eén met een php-backend en de ander met een node.js (serverside javascript) backend.

De PHP backend regelt:

 • De front-end van uCheck (html, css, javascript)
 • Het inschrijven/uitschrijven
 • Elke nacht worden de vakken van alle studies gedownload om lokaal te cachen
 • De api voor de uCheck iOS app

De Node.js backend regelt:

 • Het scrapen van de cijfers, inschrijvingen naar JSON
 • Het scrapen van de voortgang naar HTML (wordt geparst door de php-backend)

Ik heb 2 node.js servers staan.

 1. Amazon EC2 (Ierland): http://ec2-79-125-78-169.eu-west-1.compute.amazonaws.com:3000/
 2. No.de: http://ucheck.no.de/

Niet inbegrepen

Op mijn servers is nog de module 'Prowl' aanwezig, enkele verwijzingen staan nog in de code. Met Prowl kan ik errors pushen naar mijn telefoon.