Skip to content

android app #1

Closed
water1309 opened this Issue Sep 28, 2011 · 5 comments

3 participants

@water1309

Zou het mogelijk zijn om ook voor android een uCheck app te maken?

@HansPinckaers
Owner

Jazeker, hier vind je de api: https://github.com/HansPinckaers/ucheck-node (zie readme).

Kan je voor Android programmeren?

@HansPinckaers
Owner

Voor de veiligheid kan je beter communiceren met de uCheck api waar de app ook mee werkt, deze is alleen nog niet gedocumenteerd, hij geeft wel exact dezelfde response als de link die ik gaf.

Als je wilt kan die die api nog voor je documenteren.

@water1309

Bedankt voor de snelle reply.

Eerlijk gezegd heb ik nog niets gedaan met android en ben ik nog niet zo lang aan het programmeren. Als het dan nog niet gebeurd is wil ik het in januari wel een keertje proberen...

Het ziet er in ieder geval redelijk straight-forward uit!

@HansPinckaers
Owner

Jep, super werk Niek. Ik close deze issue.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.