Permalink
Browse files

Use a more Silk-style icon for executing SQL

  • Loading branch information...
ansgarbecker committed Dec 7, 2018
1 parent 551961a commit 24d04df5aca652f65ed428d5ee432bce0d5b6820
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -2806,7 +2806,7 @@ object MainForm: TMainForm
Left = 504
Top = 104
Bitmap = {
494C0101C1005001040510001000FFFFFFFF2110FFFFFFFFFFFFFFFF424D3600
494C0101C10050011C0510001000FFFFFFFF2110FFFFFFFFFFFFFFFF424D3600
0000000000003600000028000000400000001003000001002000000000000010
0300000000000000000000000000000000000000000000000000000000005E5E
5EEB000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
@@ -7162,128 +7162,128 @@ object MainForm: TMainForm
0000000000000000000000020303309AC3D42C8CB3C300020303000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008343
09A9A95416B6100A001100000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000A1391AFC320F059B00000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000F07011182441399D96E1DFFD96C1AFFAC5614CC64300C77642F
0C77C75C17EEC75B17EE7F390D990E0501110000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000874C
07C3D7814BFFAC6B1CE932210338000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000A23F22FBC85C3BFF320F059B000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000058310F66E18E4AFFEBB082FFE3904CFFDA7121FFDA7226FFE087
46FFE7A16EFFE3925AFFDB7331FF391A06440000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040404040C0C0C0C131313131818
18181B1B1B1B17171717111111110A0A0A0A000000000000000000000000864E
09C3E9B158FFE8AE53FFB97419FB693B05A40000000000000000000000000000
18181B1B1B1B17171717111111110A0A0A0A0000000000000000000000000000
0000AA482AFDE3977DFFC85C3BFF320F059B0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000001D1D1D344A4A4AB8454545B84646
46B7464646B7464646B7464646B7464646B7464646B7464646B7464646B74646
46B7464646B7454545B84B4B4BB8151515340000000000000000000000000000
0000000000003A220D44E28C42FFECB487FFDC782AFF0F0701111D0F0322BC5F
19DDE6A36FFFDC7832FF3A1A064400000000040404070F0F0F121919191F2424
242C2D2D2D373535353F3434333C3232323C2A2A2A3420201F283030303F0B0B
0B0F00000000040404060404040700000001000000000000000000000000854C
09C3DF8E20FFDE8E20FFE4A648FFE6A23AFF8C5008CB24120142000000000000
0B0F000000000404040604040407000000010000000000000000000000000000
0000AE4D30FCE49C84FFE39A83FFC85C3BFF381206A000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000696969AAAEAEAEFCACACACFFAEAE
AEFFAEAEAEFFAEAEAEFFAEAEAEFFAEAEAEFFAEAEAEFFAEAEAEFFAEAEAEFFAEAE
AEFFAEAEAEFFACACACFFA5A5A5FC4D4D4DAA0000000000000000000000000000
00000000000000000000B26726CCE69857FFE49653FF66381277000000006635
0E77E18B4AFFE18A47FF64310C77000000002B2B2BE2424242E3515151E35C5C
5CE2646464E2444444DF282828CE404040DE646464E3606060E2606060E25454
54E3454545E32B2B2BE52F2F2FF72D2D2DAF000000000000000000000000844B
09C3DC8A23FFD77C0EFFDB8619FFE09D3EFFE4A547FFB36D14E5412303640000
54E3454545E32B2B2BE52F2F2FF72D2D2DAF0000000000000000000000000000
0000B05538FBE5A18BFFE59F89FFE29984FFCA603FFF3D1408A2000000000000
000000000000000000000000000000000000838383D7ACACACFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFACACACFF535353D70000000000000000000000000000
000000000000000000000F090311A46025BBE59754FFE59451FFB06220CC924F
19AAE69C61FFE8A36BFFAE5817CC00000000505050FFFFFFFFFFFFFFFFFFFCFC
FAFFF4F4F3FFF2F2F1FFB0AFAFFFB0AFAFFFF2F2F1FFF4F4F3FFF4F4F3FFFCFC
FAFFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3C3C3CBE0000000000000000000000008348
09C3D88523FFD3760EFFD57A10FFD77E13FFDB9230FFE1A54DFFC67E22FC683A
0592000000000000000000000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFFA4A4
FAFFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3C3C3CBE0000000000000000000000000000
0000B1583EF8E6A690FFE6A48EFFE5A18BFFE39E89FFCB6443FF471909A90000
0000000000000000000000000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFFA4A4
A4FF515151FFFBFBFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFACACACFF535353D20000000000000000000000000000
000000000000388140E537843DFF2F7835FF7D7830FF92762CFCA45F21BBDF7C
2AFFE3914EFFEBB285FFDC7526FF0F070111505050FFFFFFFFFFFFFFFFFFFAFA
F8FFF6F5F5FFF0F0EFFFE3E3E2FFE3E3E2FFF0F0EFFFF6F5F5FFF6F5F5FFFAFA
F8FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3B3B3BBD0000000000000000000000008147
09C3D47E22FFCE6E0CFFD0720FFFD1740EFFD3760FFFD68622FFDD9E49FFDE98
3BFF915109C21209001500000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFF9898
F8FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3B3B3BBD0000000000000000000000000000
0000B55F45F8E8AB97FFE7AA94FFE8AA95FFE19880FFE6A28DFFCD6647FF4D1A
0BAC000000040000000000000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFF9898
98FF393939FFFBFBFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFACACACFF535353D20000000000000000000000000000
000000000000000000003D8D46F9BBB170FFE89F5CFFBB8035FE0F0902110000
0000854A1A99E69D5FFFE1914CFF582F0D66505050FFFFFFFFFFE1E1E0FFE1E1
E0FFE1E1E0FFF0F0EFFF8A8A8BFF8A8A8BFFF0F0EFFFE1E1E0FFE1E1E0FFE1E1
E0FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF383838B80000000000000000000000007F46
07C3D37B20FFCD6D0CFFCF710EFFD0730FFFD1750FFFD3760EFFD57E19FFDB98
3DFFE1A653FFC87227E9351C0340000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFF9A9A
E0FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF383838B80000000000000000000000000000
0000B9664CF8E9B09CFFE8AE9BFFECB29FFFE29984FFE39C86FFE7A590FFCF6C
4DFF581F0DB30000000000000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFF9A9A
9AFF3D3D3DFFFBFBFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFACACACFF535353D20000000000000000000000000000
0000000000002A5A2F8A6FB578FFB5C48FFFE69A53FFE8A363FF79491D880000
000077461C88E69E5FFFE59756FF67381377505050FFF6FDFFFFFFFFFFFFF9F8
F9FFF6F5F5FFF0F0EFFFE3E3E2FFE3E3E2FFF0F0EFFFF6F5F5FFF6F5F5FFF9F8
F9FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3C3C3CBE0000000000000000000000007E43
07C3E19125FFE28E13FFE28E15FFE28F15FFE28F15FFE28F15FFE38E12FFE594
1AFFE3A449FFBB6725F53C1D0348000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFF9A9A
F9FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3C3C3CBE0000000000000000000000000000
0000BA6B52F6EBB4A2FFEAB4A0FFF0BAAAFFE6A38EFFE7A590FFEAAC99FFD376
59FF963A1EE20000000000000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFF9A9A
9AFF3D3D3DFFFBFBFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFACACACFF535353D282431199BC5D17DDBB5C17DDD867
18FF888D43F07EC487FFAFDCB5FF73B77AFF8A8D43FAE49548FFE8A25FFFE28A
3AFFE69D5AFFE9A86DFFE49854FF59341366505050FFFFFFFEFFE1E1E0FFE1E1
E0FFE1E1E0FFF0F0EFFF8A8A8AFF8A8A8AFFF0F0EFFFE1E1E0FFE1E1E0FFE1E1
E0FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3B3B3BBD0000000000000000000000007C41
07C3E79C27FFED9F17FFEC9E18FFEC9E18FFEC9E18FFEE9F16FFEEA220FFDE8C
22FF924E07CC190D011E00000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFF9796
E0FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3B3B3BBD0000000000000000000000000000
0000C0725BF7F0BAAAFFF0BAAAFFF2C1B1FFEDB4A2FFF0BAAAFFDC8B70FF5325
18A4000000000000000000000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFF9796
97FF393939FFF8F8F8FFFFFFFFFFFDFDFCFFFDFDFDFFFDFCFCFFFDFCFCFFFDFD
FDFFFCFDFCFFFFFFFFFFACACACFF535353D249260C55E08640FF743C0F880000
00006F904AD987CB8FFF82C58AFF346C3BA8000200034E813FE569441E77A569
2EBBA5662BBB975C25AA5A36156600000000505050FFFFFFFFFFFFFFFFFFF8F9
F9FFF6F5F5FFF0F0EFFFE3E2E1FFE3E2E1FFF0F0EFFFF6F5F5FFF6F5F5FFF8F9
F9FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF383838B80000000000000000000000007B3E
06C3EDA429FFF6AC1AFFF5AB1BFFF5AB1AFFF8B01BFFF2AA26FFC37219FF6B36
069D020000030000000000000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFFA0A0
F9FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF383838B80000000000000000000000000000
0000BF7660F4F5C9BBFFF5C9BBFFF5C9BBFFF2C3B4FFE29A85FF502B209E0000
0000000000000000000000000000000000007F7F7FD2ACACACFFFFFFFFFFA0A0
A1FF505050FFF5F6F6FFFCFCFCFFFAF9F9FFF9F9FAFFFAF9F9FFFAF9F9FFF9F9
F9FFF9F9F9FFFFFFFFFFACACACFF535353D20F070211DE7C2DFF924F19AA0000
00000F0701118FA250FF819D4DF9000200030000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000505050FFFFFFFEFFE1E1E0FFE1E1
E0FFE1E1E0FFF1F1F0FF8A8A8BFF8A8A8BFFF1F1F0FFE1E1E0FFE1E1E0FFE1E1
E0FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF373737BA0000000000000000000000007A3D
06C3F3AC2AFFFFBA1DFFFEB81CFFFFBE21FFEFA62AFFAC5E13EC391D02490000
E0FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF373737BA0000000000000000000000000000
0000C67F69F5F5C9BBFFF5C9BBFFF6CBBCFFEAAB98FF432A228E000000000000
000000000000000000000000000000000000848484D7ACACACFFFEFFFEFFFAFB
FAFFFBFCFCFFFAF9FAFFFAFAF9FFFAF9FAFFFAF9FAFFFAFAFAFFF9FAFAFFF9FA
FAFFFAFAFAFFFFFFFFFFACACACFF545454D700000000A45F23BBDF7C2CFF0000
000000000000AF5B1BCCDE8238FF3A1C06440000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000505050FFFFFFFFFFFFFFFFFFFCFC
F9FFF6F5F5FFF9F9F8FFEDECEBFFEDECEBFFF9F9F8FFF6F5F5FFF6F5F5FFFCFC
F9FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3A3A3ABF000000000000000000000000783A
06C3F3AC28FFFFBF1BFFFFBF26FFE39527FF8A450AC9140A001B000000000000
F9FFFFFFFFFF8A8A8BFFE1E1E0FF3A3A3ABF0000000000000000000000000000
0000CC8971F7F0C9BAFFF0C7B8FFE4A08BFE3F2A248700000000000000000000
000000000000000000000000000000000000696969AAACACACFFACACACFFACAC
ACFFACACACFFACACACFFACACACFFACACACFFACACACFFACACACFFACACACFFACAC
ACFFACACACFFACACACFFACACACFF4D4D4DAA00000000693F1A77E59A57FFA45F
23BB77421788E3914EFFDD7D30FF1D0F05220000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000484848B35F5F5FCC757575F58080
80F57B7B7BDA767676CC5B5B5BD5525252C1767676CC737373CC737373CC6A6A
6ACC626262CC545454B65F5F5FDA2424247E0000000000000000000000007739
05C3F3B236FFFBBA2DFFBE6D19FD642E04990201000200000000000000000000
6ACC626262CC545454B65F5F5FDA2424247E0000000000000000000000000000
0000CE8C78F5F0CEC0FFE4A08BFE402D27870000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000001F1F1F346D6D6DB86D6D6DB86D6D
6DB76D6D6DB76D6D6DB76D6D6DB76D6D6DB76D6D6DB76D6D6DB76D6D6DB76D6D
6DB76D6D6DB76D6D6DB8717171B817171734000000002D1C0C33E5934AFFA564
28BB955823AAA45F23BB4A290E55000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000302020300000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007739
05C3E7B887FFA85B19EA32170145000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000CC917CF2E4A08BFE402D2787000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000E28F3FFFC37A
36DD000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007A4F
2DAA945E34CD1208001900000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000D39784F4402D278700000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000005C3C1B66E69445FFE699

0 comments on commit 24d04df

Please sign in to comment.