Permalink
Browse files

Use new copy-columns icon in main image list

  • Loading branch information...
ansgarbecker committed Mar 10, 2017
1 parent c83a93e commit f6a405b486d193f8c98261ebc14ac4712128cbcc
Showing with 39 additions and 39 deletions.
  1. +39 −39 source/main.dfm
View
@@ -2905,7 +2905,7 @@ object MainForm: TMainForm
Left = 504
Top = 104
Bitmap = {
494C0101BF005001440410001000FFFFFFFF2110FFFFFFFFFFFFFFFF424D3600
494C0101BF005001900410001000FFFFFFFF2110FFFFFFFFFFFFFFFF424D3600
0000000000003600000028000000400000000003000001002000000000000000
0300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000004000000080000000C0000000C00000008000000030000
@@ -4066,16 +4066,16 @@ object MainForm: TMainForm
0001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000945531C1B1683DE6C77343FEBD6E40F3BE6E40F3BD6E
40F3BD6E40F3BF6E41F4B2683CE8BF764CF10000000000000000000000000000
00000000000000000000704024C1A05E36E6C67343FEB5693DF3B6693DF3B569
3DF3B5693DF3B7693EF4A25F37E8B47048F10000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000052FDFDFCFFFBFB
FBFFFCFCFCFFFDFDFDFFFDFDFDFFFEFEFEFFFDFDFDFFF7F7F7FE888888CA0000
002E000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000B97042EDFCF3ECFFFAF1E8FFFAF0E7FFFBF1E9FFFBF2
EAFFFBF2EAFFFBF2EBFFFDF4EEFFC57B50F92B73A8FF296FA4FF286CA0FF2669
00000000000000000000AC673EEDFCF3ECFFFAF1E8FFFAF0E7FFFBF1E9FFFBF2
EAFFFBF2EAFFFBF2EBFFFDF4EEFFC0784EF92B73A8FF296FA4FF286CA0FF2669
9CFF246598FF226294FF205F91FF1E5C8DFF1D5A8AFF1C5888FF1B5686FF1B56
86FF1B5686FF1B5686FF1B5686FF1B5686FF0000000000000052FAFAF9FFF7F7
F7FFFAFAFAFFFBFBFBFFFCFCFCFFFEFEFEFFFCFCFCFFF1F1F1FFD4D4D4FF9A9A
@@ -4090,103 +4090,103 @@ object MainForm: TMainForm
F5FF9A9A9AE00000002E00000001000000000000000000000000000000000000
000000000030000000FD0000009300000000000000000000005B000000FE0000
004E000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000C8804FFBFBF5EEFF0D7D00FF0D7D00FF0D7D00FF0D7D
00FF0D7D00FF0D7D00FFFBF6EFFFCB8153FE2F79AFFF5099C7FF3982B4FF296F
00000000000000000000C67E4EFBFBF5EEFFFFE9D9FFFFEADBFFFFE9D9FFFFE7
D7FFFFE5D2FFFFE2CBFFFBF6EFFFCA8053FE2F79AFFF5099C7FF3982B4FF296F
A4FF286CA0FF26699CFF246598FF226294FF205F91FF1E5C8DFF1D5A8AFF1C58
88FF1B5686FF2B669AFF447DB7FF1B5686FF0000000000000052F9F9F9FFF6F6
F6FFF9F9F9FFFBFBFBFF9D9D9DFFAEAEAEFFA5A5A5FFCACACAFFEBEBEBFFD4D4
D4FFDBDBDBFF878787C900000029000000000000000000000000000000000000
00000000009C000000FE000000F50000001E00000000000000C7000000FE0000
00B0000000000000000000000000000000008F5634B9A2603BCEAD653ADDA45F
39D4A65F39D4A45F39D4CA8350FFFFF7F1FF0D7D00FF0D7D00FF0D7D00FF0D7D
00FF0D7D00FF0D7D00FFFFF7F1FFCA8353FE317CB3FF519CC9FF2D76ACFF76E4
00B000000000000000000000000000000000683E26B9834E30CE965732DD894F
2FD48A4F2FD4894F2FD4CA8350FFFFF7F1FFC56C29FFC56C29FFFFE9D9FFC56C
29FFC56C29FFC56C29FFFFF7F1FFC98253FE317CB3FF519CC9FF2D76ACFF76E4
A1FF74E39FFF72E39EFF70E29CFF6EE29BFF6CE29AFF6BE199FF69E198FF67E1
96FF66E095FF1B5686FF447EB8FF1B5686FF0000000000000052F2F2F1FFF1F1
F0FFF7F7F7FFFAFAFAFF7D7D7DFFE3E3E3FFF1F1F1FF989898FFF8F8F8FFEAEA
EAFFEEEEEEFFF8F8F8FE00000052000000000000000000000000000000000000
0017000000F7000000FD0000006B0000009B00000038000000FE000000FA0000
00BA0000001A000000000000000000000000A4653FD3DBD4CCDED9D1CADED9D0
C9DEDBD1CADEDBD2CBDEE4B990FFFFF7F0FFFFE7D5FFFDE7D6FFFDE6D4FFFCE4
D0FFFBE3CBFFFADCC1FFFEF3E8FFCB8454FE327EB6FF52A0CBFF2F79AFFF55DD
00BA0000001A000000000000000000000000885434D3BEB8B2DEBDB6B0DEBDB6
AFDEBEB6B0DEBEB7B1DEE4B990FFFFF7F0FFFFE7D5FFFDE7D6FFFDE6D4FFFCE4
D0FFFBE3CBFFFADCC1FFFEF3E8FFCA8354FE327EB6FF52A0CBFF2F79AFFF55DD
8AFF54DC88FF78E4A2FF76E4A1FF74E39FFF4EDA81FF4DDA7EFF4BD97CFF4AD9
7AFF49D879FF1C5888FF4582B9FF1B5686FF0000000000000052ECECECFFD7D7
D7FF545454FFC5C5C5FF828282FFCACACAFFADADADFF878787FFBBBBBBFFFAFA
FAFF565656FFD0D0D0FF00000052000000000000000000000000000000000000
007D000000FE000000CB00000000000000AC000000C6000000FE000000AC0000
00410000007D000000000000000000000000B47047DED0D1C9DEDECABDDEDECB
BEDEDECABDDEDEC9BBDEE4BA90FFFFF7F2FFFEE7D5FFFEE7D5FFFDE5D1FFFAE0
CAFFF9DEC3FFF7D9BBFFFDF2E7FFCB8555FE3381B8FF55A4CDFF317CB3FF69C9
00410000007D0000000000000000000000009C613DDEB5B6AFDEE0AF83FFE0AF
83FFC1B0A4DEE0AF83FFE4BA90FFFFF7F2FFFEE7D5FFFEE7D5FFFDE5D1FFFAE0
CAFFF9DEC3FFF7D9BBFFFDF2E7FFCA8455FE3381B8FF55A4CDFF317CB3FF69C9
5AFF3BBA2FFF4ED572FF46CA58FF23CD58FF53BF46FFA8BD57FFE4A73AFFFC9F
2EFFFF9B2CFF1D5A8AFF4886BCFF1B5686FF0000000000000052EAEAE9FFF3F3
F3FF717171FFF8F8F8FF808080FFAEAEAEFFA2A2A2FFE4E4E4FFB3B3B3FF9B9B
9BFFBCBCBCFFFEFEFEFF00000052000000000000000000000000000000050000
00E4000000FE0000005F0000000000000048000000FE000000FE0000003F0000
0001000000C0000000030000000000000000AF7046DBDBD5CFDE0D7D00FF0D7D
00FF0D7D00FF0D7D00FFE4BA91FFFEF7F1FF0D7D00FF0D7D00FF0D7D00FF0D7D
00FF0D7D00FF0D7D00FFFAEFE4FFCB8556FE3483BAFF58A8CFFF327EB6FF6ECB
0001000000C0000000030000000000000000965F3BDBBEB9B4DEC1B0A4DEC1B1
A6DEC1B0A4DEC1AFA3DEE4BA91FFFEF7F1FFFCE5D2FFFCE4D1FFFBE2CCFFF9DD
C3FFF6D7BAFFF3D1AEFFFAEFE4FFCA8456FE3483BAFF58A8CFFF327EB6FF6ECB
5EFF6CCB5DFF3AB926FF3CB92BFFD9BF63FFFFBA62FFFFB960FFFFB85EFFFFB7
5DFFFFB65BFF1E5C8DFF4A8ABEFF1C5888FF0000000000000052E8E8E8FFF2F2
F1FF717170FFF6F6F6FF727272FFDDDDDDFFE0E0E0FF9F9F9FFFD0D0D0FF6161
61FFFCFCFCFFFCFCFCFF00000052000000000000000000000000000000580000
00FE000000E800000007000000000000008D000000FE000000CF000000000000
00000000007C000000510000000000000000AC7146DBDED7D1DE0D7D00FF0D7D
00FF0D7D00FF0D7D00FFE4BA91FFFEF6F0FF0D7D00FF0D7D00FF0D7D00FF0D7D
00FFF5E9DDFFFAF3EBFFFBF8F3FFC98151FE3483BAFF58AAD1FF3381B8FF72CE
00000000007C00000051000000000000000094603BDBC1BBB6DEC56C29FFC56C
29FFC1B0A4DEC56C29FFE4BA91FFFEF6F0FFFCE2CDFFFCE3CDFFFADFC8FFF7D9
BBFFF5E9DDFFFAF3EBFFFBF8F3FFC88051FE3483BAFF58AAD1FF3381B8FF72CE
62FF3DBD29FF3DBC29FFEFC169FFFFBF68FFFFBD66FFFFBC65FFE4C486FF98C8
AEFF61D9EBFF205F91FF4B8DBFFF1D5A8AFF0000000000000052AFAFAFFFF0F0
EFFF707070FFF4F4F4FF797979FFB0B0AFFFB1B1B1FFDDDDDDFF6A6A6AFFB8B8
B8FFDDDDDDFFFCFCFCFF00000052000000000000000000000000000000C40000
00FE000000830000000000000009000000EC000000FE000000BC000000000000
00000000001B000000B60000000000000000AE7146DBDED7D0DEDEC9B9DEDCC9
BADEDCC8B9DEDBC5B5DEE4BA92FFFEF5EDFFFCDEC4FFFBE0C7FFF9DCC1FFF5D3
B3FFFEF9F3FFFAE2C3FFECC092FF6F4628933483BAFF58ACD1FF3483BAFF94BD
00000000001B000000B6000000000000000095603BDBC1BBB6DEC1AFA1DEBFAF
A2DEBFAEA1DEBEAC9DDEE4BA92FFFEF5EDFFFCDEC4FFFBE0C7FFF9DCC1FFF5D3
B3FFFEF9F3FFFAE2C3FFECC092FF402817933483BAFF58ACD1FF3483BAFF94BD
31FF93BC30FFD8C86BFFFFC36EFFFFC26CFFFFC16BFFFFC069FF9ECCB4FF5EDE
F8FF85E5F9FF226294FF4B8FC1FF1E5C8DFF0000000000000052B1B1B1FF8C8C
8BFF707070FF949494FF949494FFECECECFFEFEFEEFF969696FF8D8D8DFFF6F6
F6FF747474FFE7E7E7FF00000052000000000000000000000033000000FD0000
00FA0000001C0000000000000060000000FE000000E70000009C000000380000
000000000000000000B00000002300000000AE7247DBDED7D2DEDDC9B9DEDDC9
B9DEDCC7B6DED9C3B0DEE5BD95FFFFFFFEFFFDF3E9FFFDF3EAFFFCF2E8FFFAEF
E3FFFAF2E7FFEABA87FF915C3AB30804030C3483BAFF58ADD3FF3483BAFFFFC8
000000000000000000B0000000230000000095613CDBC1BBB7DEE0AF83FFE0AF
83FFBFAD9EDEE0AF83FFE5BD95FFFFFFFEFFFDF3E9FFFDF3EAFFFCF2E8FFFAEF
E3FFFAF2E7FFEABA87FF664129B30000000C3483BAFF58ADD3FF3483BAFFFFC8
74FFFFC773FFFFC772FFFFC571FFFFC470FFFFC36FFFFFC36EFF6EDEEEFF8DE7
FAFF8BE7FAFF246598FF4C92C2FF205F91FF0000000000000052EAEAEAFFECEC
EBFFEEEEEDFFEAEAE9FFF2F2F1FFF3F3F2FFF4F4F4FFF5F5F5FFF6F6F6FFF7F7
F6FFEFEFEFFFFAFAFAFF000000520000000000000000000000A0000000FE0000
00B10000000000000000000000CD000000FE0000008800000020000000B30000
0000000000000000004F0000008400000000AE7247DBDDD7D1DE0D7D00FF0D7D
00FF0D7D00FF0D7D00FFEAC29CFFE6BE95FFE4BA91FFE4BA91FFC89966F5C897
67F6AE7F50DA5F3A1F7E06030209000000003483BAFF59B0D4FF4294C3FF3483
0000000000000000004F000000840000000095613DDBC0BBB6DEBEAD9FDEBEAC
9EDEBEAB9BDEBDA794DEEAC29CFFE6BE95FFE4BA91FFE4BA91FFC19362F5C292
63F6956C44DA2F1D0F7E00000009000000003483BAFF59B0D4FF4294C3FF3483
BAFF3483BAFF3381B8FF327EB6FF317CB3FF2F79AFFF2D76ACFF2B73A8FF296F
A4FF286CA0FF367BADFF4E96C4FF226294FF0000000000000052EAEAE9FFE9E9
E8FFE8E8E7FFE6E6E5FFEFEFEFFFF1F1F0FFF2F2F1FFF3F3F2FFF3F3F3FFEEEE
EEFFE9E9E9FFF9F9F9FF000000520000000000000031000000F8000000FE0000
00730000000400000062000000FE000000FE000000420000000D000000CF0000
006F0000000D0000002D000000E400000021AE7247DBDDD6D0DE0D7D00FF0D7D
00FF0D7D00FF0D7D00FF0D7D00FFD9D4CCDEDBD7D4DEB18055DC000000000000
006F0000000D0000002D000000E40000002195613DDBC0BAB6DEBEAB9BDEBEAC
9BDEBDA997DEBBA48EDEB9B0A7DEBDB8B2DEBEBCB8DE986E49DC000000000000
0000000000000000000000000000000000003483BAFF5DB3D6FF5AB0D4FF59AF
D4FF58AED3FF5AADD3FF5AADD2FF5AAAD1FF59A9D0FF57A7CFFF55A3CDFF52A0
CBFF519EC9FF519CC9FF539CC8FF246598FF0000000000000052F0EFEFFFE4E4
E3FFE7E6E5FFEAEAE9FFEDEDECFFEEEEEDFFEFEFEEFFF0F0EFFFF0F0EFFFEEEE
EEFFEEEEEEFFF8F8F8FF00000052000000000000005D00000074000000710000
00790000002B000000760000006B0000006F0000007B0000004E0000007D0000
00730000003E000000610000007400000050AE7248DADDD5CEDEDBC1AADEDBC3
ADDED8C0A8DED5B79CDEDDD8D4DED9C4A9DECCA77FDE613E2480000000000000
00730000003E00000061000000740000005095613EDAC0B9B3DEBEA895DEBEA9
96DEBDA792DEB9A088DEC0BDB8DEBDAB94DEB2916EDE301F1280000000000000
0000000000000000000000000000000000003483BAFF3483BAFF3483BAFF3483
BAFF3483BAFF3483BAFF3483BAFF3381B8FF327EB6FF317CB3FF2F79AFFF2D76
ACFF2B73A8FF296FA4FF286CA0FF26699CFF0000000000000052F9F8F8FFF2F2
F2FFF4F3F3FFF4F4F4FFF5F5F5FFF6F6F6FFF7F7F6FFF7F7F7FFF7F7F7FFF7F7
F7FFF7F7F7FFFBFBFBFF00000052000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000A46C43D0DBDBDBDBDCD4CADEDCD4
CBDEDBD2CADED9D0C5DED9D2C9DECBA276DE7F51329C0703010A000000000000
000000000000000000000000000000000000865737D0BCBCBCDBBFB8B0DEBFB8
B1DEBEB7B0DEBDB5ACDEBDB7AFDEB18D66DE4D311F9C0000000A000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001F000000520000
0052000000520000005200000052000000520000005200000052000000520000
0052000000520000005200000024000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000854F2FAAA46B43CEB1764ADEAE74
48DBAF7448DBAE7349DBA46A3FD054331B6E0603020800000000000000000000
00000000000000000000000000000000000058351FAA855636CE9B6641DE9563
3EDB96633EDB95623FDB865634D024160C6E0000000800000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000112012314781
4ACC182D194B0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0 comments on commit f6a405b

Please sign in to comment.