Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Arduinon perusteet kurssin kalvot ja muu materiaali
Java
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
00_Basic_LED
01_LED
02_RGB_LED
03_RGB_Fade_LED/RGB_Fade_LED
.gitignore
arduino-c-syntaksi.odp
arduinon-perusteet.odp
readme.txt

readme.txt

A basic course for the Arduino, in Finnish, by members of Helsinki Hacklab.

---

== Arduinon Peruskurssi ==

Helsinki Hacklabin jäsenten kirjoittama.

=== Lisenssi ===

Creative Commons CC-By-Sa.
Eli saa käyttää ja parannella kunhan mainitsee kurssin alkuperäiset tekijät.
Jos muutta, niin muutokset pitää julkaista saman lisenssin alla.

=== Kalvot ===

Slidet löytyvät open office presentation tiedostosta arduinon-perusteet.odp.


=== Kytkennät ja Ohjelmat ===

Kytkennät ja ohjelmat on ryhmitelty alikansioihin esimerkkikohtaisesti.

Kytkennät Fritzing formaatissa.
Ohjelmat on Arduino kielellä.

== Suunnittelu ===

http://kirjoitusalusta.fi/hacklab-arduinokurssi

=== Credits ===

Kalvot: Hans Häggström
Kytkennät: Taneli Kaivola
Ohjelmat: Taneli Kaivola

Something went wrong with that request. Please try again.