Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 180210dcc0
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 33 lines (33 sloc) 1.432 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" />
<title>/hacklab-lasercutter-imuri</title>
</head>
<body>Status 25.3<br
/><br
/>Tekijät: Vesa Solonen &amp; Harald<br
/><br
/>Sisäikkuna poistettu ja mitat otettu.&nbsp;<br
/>Haraldin mittatiedosto: <a href="http://dl.dropbox.com/u/55863242/LaserCutterBlower.zip">http://dl.dropbox.com/u/55863242/LaserCutterBlower.zip</a> ja toinen <a href="http://dl.dropbox.com/u/55863242/LevynMitat.svg">http://dl.dropbox.com/u/55863242/LevynMitat.svg</a><br
/><br
/>Status 28.3<br
/>Odottaa levyä Vesalta<br
/><br
/>1.4 Levy kiinni ikkunassa<br
/><br
/>2.4<br
/>Vesa on hankkinut kamat omalla kustannuksellaan. Katkaistiin ja maalattiin putket AK:ssa.<br
/><br
/>Status 3.4<br
/>Lähes valmis ja tuli tosi hyvä. Vain häkäpelti puuttuu. Ilmavirran suunta on nyt LAB:lla&nbsp;<br
/>selvästi ulospäin kun imuri on päällä. Kuvat löytyy Drop-boxista.<br
/><a href="http://www.dropbox.com/gallery/70246116/1/LaserCutterBlower?h=c4ba81">http://www.dropbox.com/gallery/70246116/1/LaserCutterBlower?h=c4ba81</a><br
/><br
/><br
/>TODO. Yhdistettävä käynnistys laserin käynnistykseen.<br
/><br
/><br
/></body>
</html>
Something went wrong with that request. Please try again.