Home

jautero edited this page Jun 29, 2011 · 5 revisions
Clone this wiki locally

Tämä on Hacklabin fork Taneli Kaivolan limumaatista.

Asennusohje (Windowsille)

Labin limumaatti koneella pyörii Windows. Nyt kun koneesta on levy hajalla, niin tuleva käyttöjärjestelmä saattaa vaihtua. Joka tapauksessa dokumentoin tähän, miten sain pystytettyä limuautomaatin Windowsille.

  1. Asenna git
  2. Asenna Python
  3. Asenna PIL

Käynnistä sen jälkeen gitin komentorivi ja kirjoita sinne: git clone git://github.com/HelsinkiHacklab/limu.git