Skip to content
Kompletní zdrojový kód pro web hlidacstatu.cz, související knihovny. Pomožte nám rozvíjet a vylepšovat jeden z největších a nejdůležitějších serverů pro transparentnost státu v ČR.
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.nuget Init Mar 16, 2019
3rd Missing *.config Mar 16, 2019
Core Missing *.config Mar 16, 2019
DBUpgrader Priorities for ItemToOcr Mar 28, 2019
Lib.Data.External fixes Mar 22, 2019
Lib.Data Missing *.config Mar 16, 2019
Lib.OCR.Api.Client UX Apr 7, 2019
Lib
Plugin.Enhancers
Plugin.IssueAnalyzers fixes Mar 22, 2019
Plugin.TransparetniUcty Missing *.config Mar 16, 2019
Service.WebShots
Tests fixes Mar 22, 2019
Util.WebShot
Util
Web.Statu Text search highlighting Apr 17, 2019
_install/SQL DB
.gitattributes Init Mar 16, 2019
.gitignore missing files Mar 16, 2019
HlidacStatu.Private.sln
HlidacStatu.Public.sln small build changes Mar 16, 2019
LICENSE Create LICENSE Apr 11, 2019
NuGet.Config
README.md
docker-compose.yml docker-compose file Apr 19, 2019

README.md

Kompletní kód pro www.hlidacstatu.cz

Popis instalace a další najdete v Wiki projektu. Pomožte nám rozvíjet a vylepšovat jeden z největších a nejdůležitějších serverů pro transparentnost státu v ČR.

Co je Hlídač státu?

Hlídač státu je neziskovka, ktera výsledky sve práce prezentuje na www.hlidacstatu.cz.

Jde o poměrně komplexní a rozsáhlý web, který propojuje data z různých veřejných rejstříku s cílem ztransparentnit výdaje státu a propojit je do kontextu (tzn. s jakými firmami obchoduje, na koho jsou ty firmy navázané, jaké jsou vzájemné vztahy, analýzy obchodních vztahů a propojení firem do holdingu). Současně se snažíme data prezentovat formou, která bude srozumitelná běžným občanům a poměrně komplikovanou problematiku ukázat v jednoduché formě.

Po dvou a půl letech činnosti jsme v oblasti registru smluv, veřejných zakázek, analytiky nad daty a transparentnosti státu jednoznačně nejdůležitější server v ČR. Používají nás nejem všechny celostátní i lokální mediální redakce, jsme citováni v tisících článcích ročně a desítkách TV reportážích, ale používájí nás denně i tisíce úředníků. Naše analýza smluv a dat jim pomáhá lépe naplnit zákon a omezit možné chyby.

Hlídač státu má za cíl

  • zpřístupnit přehledně a srozumitelně informace o hospodaření státu a samosprávy;
  • smysluplně propojit a ukázat vzájemné vztahy mezi smlouvami státu (registr smluv), veřejnými zakázkami, firmami a firmami navzájem (holdingy), sponzory politických stran a politiky;
  • informace v těchto databázích obohatit o informace z dalších souvisejících databází (insolvenční rejstřík, dotace, transparentní účty politických stran a další přidávané i komunitou);
  • identifikovat plýtvání a zneužití moci v úřadech;
  • analyzovat a umožnit veřejnosti data z veřejných databází analyzovat a zkoumat;
  • zvýšit kontrolu veřejných prostředků ze strany občanů;
  • propojit více datových zdrojů logicky dohromady. Aktuálně jsou propojeni Hlídač smluv, Hlídač politiků, Hlídač politických financí, Hlídač veřejných zakázek a Hlídač insolvencí.
  • V březnu 2019 nás navštěvovalo průměrně 10.000 lidí denně, z toho 25-30% úředníků veřejné správy, kterým pomáháme lépe dodržovat zákon (používají naše analýzy pro kontrolu řádného uveřejnění smluv do registru smluv).

Naši vizi najdete na https://www.hlidacstatu.cz/texty/vize/

You can’t perform that action at this time.