Skip to content
Client pro získávání textů z obrázkových dokumentů
C# Dockerfile Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
HlidacStatu.Service.OCRApi improving code and markdown Dec 2, 2019
OcrMinion Updating kubernetes deployment Dec 2, 2019
.dockerignore Draft Oct 17, 2019
.gitignore Draft Oct 17, 2019
LICENSE Initial commit Oct 16, 2019
OcrMinion.sln Refactor (issue #1) Oct 23, 2019
README.md improving code and markdown Dec 2, 2019

README.md

OcrMinion

Klient pro dolování textů z obrázkových dokumentů (OCR) pro Hlídač státu. Najdete také na docker hubu

Aktuality

2. 12. 2019 - Spustili jsme novou verzi klienta. Aktuální verze je ocrminion:lin-v2.0. Aktualizujte si prosím své kontejnery.

Aktualizaci provedete spuštěním následujících příkazů:

⚠️ Nezapomeňte si opět nastavit váš api klíč a email v příkazu docker run

docker stop minion
docer container rm minion
docker run --name minion -d -e OCRM_APIKEY=mykey -e OCRM_EMAIL=muj@mail.cz hlidacstatu/ocrminion:lin-v2.0

Případně pokud chcete detailnější logy použíjte následující příkaz:

docker run --name minion -d -e OCRM_APIKEY=mykey -e OCRM_EMAIL=muj@mail.cz -e Logging__LogLevel__Default=Information hlidacstatu/ocrminion:lin-v2.0

Statistiky, aktuálně běžící klienti

Přehled aktuálně běžících klientů a žebříček nejpracovitějších je na Hlídači státu: www.hlidacstatu.cz/api/v1/ocrstat.

Jak OcrMinion spustit

Požadavky

  1. Mít nainstalovaný docker. Pokud používáte Docker ve Windows, je potřeba ho mít přepnutý na Linuxové kontejnery.

  2. Ke spuštění budete potřebovat API klíč, který získáte po registraci na Hlídači státu.

  3. Pak už stačí jen v terminálu/příkazové řádce spustit správný příkaz.

Základní spuštění

Pokud se v tom nechcete moc hrabat, pak vám bude stačit v následujícím příkaze nahradit hodnotu "mykey" klíčem.

docker run --name minion -d -e OCRM_APIKEY=mykey hlidacstatu/ocrminion:ocrminion:lin-v2.0

Doporučené spuštění

Kvůli síni slávy budeme rádi, když spustíte docker s následujícím příkazem, kde vyplníte svůj email. Nebojte se - emaily nebudeme zveřejňovat.

V náledujícím příkaze nahraďte "mykey" klíčem, který od nás obdržíte. Hodnotu "muj@email.cz" nahraďte svým emailem.

docker run --name minion -d -e OCRM_APIKEY=mykey -e OCRM_EMAIL=muj@mail.cz hlidacstatu/ocrminion:ocrminion:lin-v2.0

Environment variables

OCRM_APIKEY - Nastavte hodnotu (bez mezer), kterou dostanete od nás. API key získáte na www.hlidacstatu.cz/api
OCRM_EMAIL - Nastavte vlastní hodnotu (bez mezer), jak chcete být identifikováni serverem. Ideálně svůj email.
Logging__LogLevel__Default - Debug|Information|Warning - defaultní hodnota je nastavena na Warning. To znamená, že uvidíte jen chyby. Pokud chcete detailnější informace, poté nastavte na hodnotu Information. Pokud chcete velmi podrobné informace, tak nastavte na Debug.

Jak zastavit a spustit znovu

Zastavení docker kontejneru

Pokud potřebujete uvolnit systémové prostředky, tak docker zastavíte pomocí příkazu:

docker stop minion

Spuštění docker kontejneru

Pokud chcete spustit už jednou zastavený balíček, tak k tomu použijte následující příkaz:

docker start minion

⚠️ Pro spuštění zastaveného kontejneru už nepoužívejte příkaz docker run. Zbytečně byste vytvořili další instanci!

You can’t perform that action at this time.