Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
62 lines (52 sloc) 3.87 KB

رنگ‌برند
کد رنگ‌های رسمی برند‌های مطرح در ایران

رنگ‌برند یک لیست از برندهای مطرح در ایران (چه ایرانی، چه خارجی) است. در این لیست، کد رنگ‌های رسمی برند‌ها برای طراحان وب فارسی و یا طراحان گرافیک آماده شده. منابع رنگ‌برند رو دانلود کنید و از اون توی پروژه‌های خودتون استفاده کنید. همه‌ی این‌ها مجانین‌ (تحت لایسنس MIT)!

با فالو کردن در توئیتر، همیشه از اخبار و انتشار‌های رنگ‌برند به روز باشید: RangeBrand@.
همچنین اگه می‌خواهید به صورت رسمی با ما در ارتباط باشید، به ما ایمیل بزنید: RangeBrand@ikacc.ir

رنگ‌برند پروژه‌ای از باشگاه رایانش ایکا هست و توسط جاوید ایزدفر، ستاره کریمی و مهرنوش دشتی خلق شده و نگه‌داری میشه.

لایسنس

CSS رنگ‌برند تحت لایسنس MIT هست:

مشارکت

ما از هر نوع مشارکتی، توسط هر شخصی، حمایت می‌کنیم. لطفا راهنمای مشارکت را مطالعه کنید. در این راهنما، چگونگی درخواست دادن اضافه کردن برند، بدست آورد رنگ(های) برند، اعلام باگ و یا دادن ایده‌ها توضیح داده شده.

استفاده

less

@import 'path/to/rangebrand.less'

.an-element{
   color: @tb-taskulu;
}

css

  <link rel="stylesheet" href="path/to/rangebrand.min.css">

   <div class="rb-taskulu">بخشی با رنگ پس‌زمینه‌ی تسکولو</div>
   <span class="rb-taskulu-text">نوشته‌ای به رنگ تسکولو</span>

خالقین

You can’t perform that action at this time.