IOOPM 2016
C Java TeX Makefile Emacs Lisp
Permalink
Failed to load latest commit information.
extramaterial
forelasningar
labbar
uppgifter
.gitignore
README.md

README.md

IOOPM 2016

Välkommen till kursrepot för 2016 års instans av Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik! Här hittar du alla former av utdelat material, det vill säga inlämningsuppgifter, föreläsningsbilder, övningsuppgifter, screencasts (inspelade föreläsningar) och så vidare. Repot är organiserat som följer:

  • Under forelasningar hittar du föreläsningsbilder och eventuell utdelad kod från de fysiska föreläsningarna.
  • Under uppgifter hittar du kursens inlämningsuppgifter.
  • Under labbar hittar du kursens labbar, inklusive labbarna för de två första veckorna.
  • Under extramaterial hittar du allt annat.

Mer information finns i dessa katalogers README.md.

Det här repot kommer att uppdateras under kursens gång, så om du har det klonat, ha för vana att uppdatera regelbundet (kör git pull varje gång du ska sätta dig och programmera). Om du vill ändra på någon fil i repot rekommenderar vi att du först kopierar den (kanske till ditt eget repo?) så att du inte riskerar att få ditt arbete överskrivet om filen uppdateras av oss senare.

Sist men inte minst: om du hittar något som är fel (länkar som inte funkar, kod som inte gör vad den ska, stavfel, etc.) vill vi gärna få veta det! Använd GitHubs issue-tracker och rapportera alla konstigheter du hittar så försöker vi fixa det så snart vi kan. Vi tar också tacksamt emot pull requests.