Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
gdb
Makefile
README.md
f6.pdf
greeter.c
out.txt
person.c
person.h
test_in.txt
tester.c
util.c
util.h

README.md

Föreläsning 6

Make

Filerna greeter.c, util.c, util.h, person.c, person.h och tester.c används för att exemplifiera separatkompilering med hjälp av make. Makefile innehåller förklarande kommentarer om hur den funkar (sådana behöver man förstås inte skriva själv). Utgå gärna från den när du skriver egna makefiler!

Följande regler finns i Makefile:

 • make greeter - bygg programmet greeter
 • make tester - bygg programmet tester
 • make test - bygg och kör tester med test_in.txt som stdin
 • make person.o och make asker.o - kompilera respektive objektfil
 • make all - bygg programmen greeter och tester
 • make clean - städa bort alla filer som skapats av makefilen

gdb

I mappen gdb finns tre program som alla innehåller buggar (du kan bygga dem med make all):

 • fact ska räkna ut fakulteten för sitt argument och skriva ut det. Här kan det finnas flera buggar!
 • calc ska utföra avancerade (läs meningslösa) beräkningar i en array och skriva ut resultatet.
 • db är en uppgift från tidigare kursinstanser och är ett exempel på hur man inte ska skriva kod. Kör programmet med make run och prova att ta bort något ur databasen...

Försök använda gdb för att lista ut var buggarna är och hur de kan åtgärdas. Notera att programmet lldb används på vissa plattformar istället för gdb. Här är några användbara kommandon:

 • run eller r kör programmet. Om programmet kräver argument (som fact och db ovan) skriver man dessa efter run.
 • b foo sätter en breakpoint i foo så att programmet stannar när foo anropas. b main är bra om man vill stega igenom programmet från början.
 • b foo.c:42 sätter en breakpoint på rad 42 i foo.c. Om programmet redan är i foo.c räcker b 42.
 • step eller s går ett steg i programmet.
 • next eller n går till nästa rad i programmet (och hoppar förbi eventuella funktionsanrop)
 • continue eller c kör programmet till nästa breakpoint.
 • print eller p skriver ut en variabel eller minnesadress.
 • disp skriver ut en variabel efter varje steg.
 • bt skriver ut programmets backtrace, alltså kedjan av funktionsanrop som ledde till den nuvarande punkten i körningen.
 • up flyttar uppåt i anropskedjan (till den som anropade funktionen man står i).
 • down flyttar nedåt i anropskedjan (till den funktion som anropats från den man står i).
 • Du kan använda C-c för att stanna en körning mitt i (praktiskt om programmet fastnat i en loop till exempel).

Vad du kan göra själv

Förutom att leta buggar i programmen ovan så är det bästa sättet att lära sig verktyg som gdb och make att använda dem själva. Från och med nu:

 • Ha alltid makefiler till dina projekt. Utöka dem när det tillkommer filer. Använd dem (åtminstone) för att kompilera, köra tester och städa upp dina genererade filer. Kommer du på något som du gör ofta via terminalen? Skriv en regel för det!

 • Använd alltid gdb när du har en bugg i ditt program, framförallt om det är en krasch. Det räcker oftast med att köra programmet utan breakpoints för att få veta exakt på vilken rad som programmet kraschar och vilka värden som ligger i programmets minne just då.