Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

StartProcessing

Filer med övningar för nybörjare

Processing kan användas för att skapa grafiska program. Det är väldigt enkelt att installera och har fördefinierade funktioner, vilket gör det enkelt och roligt att snabbt göra något coolt. Jag gjorde någora filer med övningar för nybörjare.

Om du inte har Processing installerat på din dator så kan du ladda ner det på https://processing.org/download/.

Ladda ner hela denna mapp på GitHub som en zip och lägg mappen "StartProcessing" inuti Processing-mappen som skapats. Programen ska gå att köra om du lägger det inuti mappen "libraries".

Om övningarna

Du kommer bli introducerat till någonting nytt på varje övning. Känn dig fri att använda vad du redan lärt dig för att göra ditt program häftigare och personligare! I slutet av filerna hittar du instruktionerna, så var noga med att läsa dem ordentligt. En bra start är att köra programet innan du börjar, för att få en idé av vad det är som ska göras.

Rekommenderad ordning:

  • Circle (cirkel)
  • Flower (blomma)
  • Triangle (triangel)
  • Circle game (cirkel-spel)

Om du känner för att lära dig mer, kolla in fler övningar, exempel eller funktioner du kan använda på processing.org.

In English

Files with exercises for beginners

Processing can be used to make graphical programs. It is super easy to install and has pre defined functions which make it easy and fun to quickly make something cool. I made some files with exercises for beginners.

If you don’t have Processing installed on your computer you can get it at https://processing.org/download/.

Download the whole repository in GitHub as a zip and place the folder “StartProcessing” inside the processing folder. It should run if you place it beside the folder named “libraries”.

About the exercises

You will be introduced to something new in every exercise. Feel free to use what you have already learned to make your program cooler and personal! In the bottom of the files you will find instructions, make sure you read them properly. A good start is to run the program before starting to get a quick grasp.

Recommended order:

  • Circle
  • Flower
  • Triangle
  • Circle game

If you feel like learning more, check out the tutorials, examples or reference on processing.org

About

Files with exercises for beginners

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.