Modul za povezavo Čebelce BIZ s spletno trgovino Prestashop
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
invoicefox
.gitignore
README.md

README.md

##Cebelca.biz modul za Prestashop

###Kaj omogoča

Povezava vašega Prestastop sistema s Cebelca.biz omogoča:

  • administracijski vmesnik v Prestashop
  • prenos računov in strank
  • tiskanje CebelcaUPN računov kar preko Prestashop sistema
  • tiskanje Cebelca računov kar preko Prestshop sistema
  • avtomatsko dodajanje računov pod “Plačane” na Cebelci kar preko Prestashop

###Namestitev

  • naložite datoteke na vaš strežnik
  • v Prestashop pod moduli najdite InvoiceFox in ga namestite
  • vnesite nastavitve v obrazec za nastavljanje modula

###Vprašanja

Za vprašanja se lahko obrnete na

podpora@cebelca.biz ali matej@koren.eu

###Kje plugin deluje

http://www.cebelca.biz , http://www.invoicefox.com , http://www.invoicefox.co.nz

###Avtorji

originalni modul: REFAKTOR d.o.o. / Cebelca.biz

nadgradnja modula + dodatne verzije: KULER d.o.o. / Koren.eu